• zaterdag 01 April 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parmessar (NDP): “Regering moet verspillingen wegwerken en volk niet steeds opzadelen met verhogingen”

| dagblad suriname | Door: Redactie

NDP-fractieleider Rabin Parmessar is van oordeel, dat de regering bij haar zoektocht naar meer inkomsten om de begroting te kunnen financieren, ook kritisch moet kijken naar haar uitgavenpatroon. De vele verspillingen daarbij dienen weggewerkt te worden in plaats van de bevolking steeds op te zadelen met allerlei verhogingen. Parmessar zei meerdere malen de regering te hebben opgeroepen om meer creativiteit aan de dag te leggen en naar andere alternatieven uitkijkt om haar te voeren beleid te kunnen financieren.  

In dit opzicht juicht hij het toe, dat de regering het wetsvoorstel bij het parlement heeft ingediend met betrekking tot de uitbreiding van

de fiscale jurisdictie. Het wetsvoorstel regelt onder meer de uitbreiding van het geografisch grondgebied met de exclusieve economische zone, inclusief het continentaal plateau in de Atlantische Oceaan waarover de Surinaamse overheid bevoegd is belastingen te heffen. Dit betekent dat alle bedrijven die economische activiteiten ontplooien in dit deel van het zeegebied waar Suriname soevereine rechten uitoefent, zullen vallen onder de nationale belastingplicht. Het gaat niet alleen om activiteiten in de olie- en gasindustrie, maar ook om andere economische activiteiten waaronder ook de zeevisserij. De NDP-fractie staat evenals de andere oppositionele fractie BEP volledig achter dit wetsvoorstel. 

Hiermee staat het zo goed als vast dat het wetsvoorstel vandaag of later deze week door de Nationale Assemblee met algemene stemmen zal worden goedgekeurd.

Kritiek

Trots ondersteuning van het wetsvoorstel, liet de NDP-fractieleider de gelegenheid niet voorbij gaan om als oppositie de regering te bekritiseren voor de beleidskeuzes die ze maakt of juist niet maakt om de overheidsinkomsten te verhogen. Terwijl loontrekkers alsmaar worden uitgemolken, wordt de kleinschalige illegale goud- en houtsector niet gereguleerd en gestructureerd. De president heeft het vaker hierover, maar de daden blijven uit. Ook multinationals worden niet adequaat gecontroleerd op naleving van overeenkomsten met de Staat. “Deze groepen maken miljarden over de ruggen van het volk en ten koste van ons milieu. Regering gaat u het geld halen waar het geld is”, aldus de NDP-fractieleider. 

Parmessar zegt, dat de regering het steeds maar heeft over inkomstenverhogende maatregelen, maar dat ze geen woord rept over haar uitgaven, noch minder hoe zij die kan beperken. Concrete maatregelen blijven achterwege. Hij verwijst naar de vele dure buitenlandse reizen met grote delegaties onder het mom van investeerders zoeken en de leugen om het land uit het internationaal isolement te halen. 

Geen verslag

Volgens Parmessar wordt er ondanks herhaaldelijk aandringen nooit verslag gedaan van de vele dure dienstreizen. Hij vraagt zich ook af wat het 6-maanden durend voorzitterschap van de Caricom het land heeft gekost. Over de besteding van de staatsgelden mag slecht gegist worden. Hij wil weten welke concrete projecten/overeenkomsten die een inkomstenverhogend effect voor ons land moeten hebben, zijn uitgestippeld en getekend? Zijn er al strategieën uitgewerkt hoe de uitgaven drastisch te beperken, zodat ook het begrotingstekort steeds kleiner wordt?, is waarover hij uitleg van de regering wil vernemen. Het zou volgens hem nuttig zijn als er nu een keer een lijst van de regering wordt ontvangen over welke concrete en tastbare resultaten al deze activiteiten hebben opgeleverd. Het is de hoogste tijd dat er “in depth” de uitgave zijde van de regering wordt bestudeerd en besproken. Er wordt thans op diverse gebieden te veel verspild.

”Wanneer u zoveel offers van de samenleving vraagt, wil de samenleving duidelijk zien welke offers u heeft gebracht”, was de boodschap van NDP-fractieleider Rabin Parmessar aan de regering.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie