• donderdag 29 July 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parmessar en Gajadien wijzen elektriciteitstarief af

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie

Bij de introductie van de nieuwe elektriciteitstarieven is ook een vastrecht opgenomen. Dit is corruptiegevoelig meent coalitiefractieleider Asis Gajadien.

Op de eerste dag van de begrotingsbehandeling en het Herstelplan dinsdag, hebben Assembleeleden tal van zaken aan de orde gesteld. De verhoging van de elektriciteitstarief is een heet hangijzer geweest, naast onder andere de hoge prijzen, wateroverlast, onderwijs, Covid-19, voedselpakketten, sociaal vangnet, het armoedevraagstuk. NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelt dat voor het bedrijfsleven de nieuwe tarieven moordend zullen zijn, vooral voor de middelgrote en kleine bedrijven. Hij voert aan dat de verhoging van de elektriciteitstarieven zal leiden tot verdere prijsstijgingen. Coalitiefractieleider Asis Gajadien meent dat het vastrecht voor geïnstalleerd vermogen corruptiegevoelig is. Hij vindt dat het reële tarief moet worden berekend.

Gajadien meent dat het voorstel van de regering corruptie in de hand werkt. Nu al zou men bezig zijn 30 KVA terug te brengen naar 8 en 50 KVA naar 3. "Wat je verbruikt, dat moeten je betalen", stelt de politicus. Hij vindt dat mensen die het hard nodig hebben gesubsidieerd moeten worden. Nu wordt iedereen die fase 1 en 2 aansluiting heeft, gesubsidieerd. Zelfs de minister of Assembleevoorzitter die een buitenhuis zou hebben en weinig elektriciteit gebruikt, zullen subsidie krijgen. Dit is niet de bedoeling, benadrukt hij. Mensen die daadwerkelijk steun nodig hebben, moeten worden ondersteund. Het gaat niet om object- maar subjectsubsidie. Om de groepen te identificeren is volgens hem echt niet moeilijk anno 2021. Gajadien kijkt uit naar de reactie van de regering anders zal hij dieper ingaan op deze materie.

Coalitiefractieleider Asis Gajadien.

Parmessar zegt dat ongeveer de helft van de stroomrekening gaat zitten in het basistarief, dus de gebruiker heeft weinig ruimte om te bezuinigen. "Ongeacht het verbruik zal de consument het basistarief moeten betalen. Als u enkele maanden niet in het gebouw vertoeft en geen stroom gebruikt, zult u dan toch nog een fors bedrag, ongeveer de helft, moeten betalen. Dus al gebruikt u helemaal geen stroom toch zal u ongeveer de helft aan vastrecht moeten betalen. Geef de burger meer ruimte om via het verbruik de hoogte van de rekening te bepalen. Daar vraag ik bijzondere aandacht voor. Dit model moet op de schop voorzitter," benadrukt de NDP-fractieleider.

Volgens energiewetten is het verboden om kruissubsidie te geven. De regering zal zelf moeten inkomen voor de groepen die zij wenst te subsidiëren, zegt Parmessar. "Wat ook ingevoerd wordt, is dat de tarieven zullen gaan schommelen. Om de 3 maanden zal het tarief op basis van prijsontwikkelingen aangepast worden. Dit maakt dat de tarieven onvoorspelbaar worden en wel in korte perioden", voert Parmessar aan. Ook dit is in strijd met de Energiewet 2016. Daarin is opgenomen dat de tarieven jaarlijks vastgesteld moeten worden.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar.

Conform de EBS-calculaties zal iemand die nu afgerond SRD 200 per maand betaalt, per juli meer dan SRD 2.200 betalen. "Minimaal 11 x meer voorzitter. Tikt u op de calculator, vul daarbij een relatief hoog vermogen in! Legt u de burgerij uit waarom iemand in fase 3 huishoudelijk die afgerond 600 KWH/maand verbruikt veel meer moet betalen dan iemand die 600 KWH/maand verbruikt en een fase 1 of fase 2 aansluiting heeft. Dit is toch de reinste vorm van discriminatie? De NDP fractie is felle tegenstander van  deze abrupte verhogingen," deelt Parmessar mee. "Dit model is onacceptabel!"

Datum: | Bron: Starnieuws | Door: Redactie