• dinsdag 31 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parlementariërs op één lijn tegen ‘bet-hokjes’

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Ivan Cairo

PARAMARIBO — “Laat de schade de baten niet overtreffen.” Zo waarschuwde VHP-assembleelid Cedric van Samson tijdens een discussie dinsdag in het parlement over de talrijke bettingtenten die overal in alle buurten opduiken. Het parlement beraadslaagde over de aanpassing van onder andere de Casinowet. Van Samson merkte op dat terwijl er minimale eisen worden gesteld waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor een casinovergunning dat niet het geval is bij de ‘bet-hokjes’.

De basale voorzieningen zoals toiletten ontbreken waardoor wildplassers overlast veroorzaken voor de omgeving. “Het nadelig effect ervan is nadeliger dan wat het positief

zou kunnen opbrengen”, stelde hij. Van Samson riep op dat data op tafel wordt gelegd wat de decadentie, die gepaard gaat met het intensieve gokgedrag, van een deel van de samenleving heeft teweeggebracht. Er dienen volgens de politicus nu maatregelen getroffen te worden om de verloedering als gevolg van gokken af te remmen.

“De overige parlementariërs, ook van zijn eigen fractie, pleitten juist voor een onmiddellijk verbod op deze gokplaatsen”

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien, voorzitter van de commissie van rapporteurs pleitte voor regulering van de bettingkantoren. In dat standpunt stond hij moederziel alleen. Hij voerde aan dat niet iedereen gokverslaafd is. Zaken zoals identificatieplicht zouden volgens Gajadien bijdragen aan voorkoming van excessen als gevolg van gokken. De overige parlementariërs, ook van zijn eigen fractie, pleitten juist voor een onmiddellijk verbod op deze gokplaatsen.

Volgens fractiegenoot Cheryl Dijksteel is het fenomeen van gokverslaving dat momenteel om zich heen grijpt een public health-vraagstuk. “Ook ik denk dat we het probleem van gokverslaving niet moeten bagatelliseren”, zei ze. Er is nu al “leed”  en “toekomstig leed” in de maak vanwege het gokprobleem van talrijke burgers. Gokverslaving is een gezondheidszorg- en gemeenschapsprobleem waarbij de overheid de leiding dient te nemen om dit aan te pakken en de gokindustrie te reguleren.

Sociaal zwakkeren

Parlementariërs waren het niet eens met de zienswijze van commissievoorzitter Gajadien die aanvoerde dat alleen gehandicapten en bejaarden tot sociaal zwakkeren behoren. Mensen die niet werken of geen werk hebben ziet hij niet als een sociaal zwakkere. Zowel coalitie als oppositieleden waren het niet eens met zijn zienswijze.

“Weet je hoeveel mensen geen werk hebben? Weet je hoeveel mensen niet uitkomen met hun salaris? Dan kan je niet zeggen ‘ze zijn geen sociaal-zwakkere. Ze zijn allemaal sociaal-zwakkere’. We hebben een probleem in het land”, stelde VHP-fractiegenoot Shaam Binda. Binda merkte op dat de “digitale casino’s” bij supermarkten zoals hij de bettingkantoren typeerde als paddenstoelen zijn gegroeid in de samenleving. Dit geeft volgens hem aan dat er een behoefte is.

Melvin Bouva (NDP) merkte op dat er mensen zijn die willen werken, maar gewoon geen emplooi vinden omdat er geen werk is. Bouva heeft de indruk dat Suriname momenteel een groter probleem heeft met de bettingkantoren dan met de casino’s. Evenals VHP-fractielid Mahinder Jogi pleitte hij ervoor de behandeling van de wet aan te houden totdat de regering met een vollediger wetsproduct en beleid komt waarin ook het aanpakken van de bettingindustrie aan de orde komt. De NDP zal niet meewerken aan aanpassing van de Casinowet zolang de kwestie van de bettinghokjes niet is aangepakt, zei Bouva.

Volgens NDP-parlementariër Ebu Jones getuigt het van disrespect van Gajadien naar mensen met een beperking om aan te geven dat ze sociaal-zwak zijn omdat ze een beperking hebben. “Sociaal zwak zijn heeft niets te maken met je fysieke gesteldheid”, aldus Jones.

Kishan Ramsukul (VHP) voerde aan, dat niet omdat parlementariërs niet gokken zij moeten toestaan dat op elke straathoek een goktent wordt ingericht. “Het feit alleen dat er zoveel zijn, wil zeggen dat men gaat, en wetgeving heeft ook een opvoedende taak”. De wetsaanpassing zoals die nu op tafel ligt zal de goksector inclusief bettingkantoren niet reguleren. Registratie van bezoekers zal volgens Ramsukul niet zorgen voor regulering, zoals Gajadien aanvoerde. De wet moet, aldus deze VHP-er, “drastisch” gewijzigd worden.

Niet onder controle

De overheid heeft de zaak niet onder controle. Het feit dat de regering niet één cijfer kan presenteren over de omzet van de gokbedrijven en hoeveel retailers er zijn geeft volgens hem aan dat de zaak niet onder controle is. Wat er nu gebeurt is volgens Jogi niet goed. De jeugd, arbeiders en gezinnen gaan volgens hem verloren of kapot vanwege gokgedrag. Hij is geen voorstander van regulering maar van “abrupt stopzetten”.

Jogi stelde de vraag waar de omzet van de gokbedrijven naar toe gaat. Wat wordt met die middelen gedaan? Er circuleert volgens hem informatie dat op maandbasis tussen de SRD 20 miljoen en SRD 30 miljoen in de bettingindustrie wordt omgezet. Met dit geld wordt naar zijn informatie US dollars opgekocht wat ertoe bijdraagt dat de opwaartse druk op de wisselkoersen niet vermindert. “Iedereen hangt bij die supermarket om Suribet te spelen. Kinderen willen niet naar school gaan. Ze hangen daar bij die kantoren…Kon un bigin tapu ala. Kon un bigin tapu den sani dan kijken we verder”, aldus Jogi.

Na de oproep van verschillende assembleeleden van zowel oppositie als coalitie besloot parlementsvoorzitter Marinus Bee de vergadering te verdagen om regering in de gelegenheid te stellen met een zodanige wet en beleid ten aanzien van kansspelen naar het parlement te komen die acceptabel zijn.

| de ware tijd | Door: Redactie