• woensdag 18 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Parlement plant geheime sessie over relatie met Guyana

| de ware tijd | Door: Redactie

Parlement plant geheime sessie over relatie met Guyana

06/05/2022 16:07 - Ivan Cairo

Parlementsvoorzitter Marinus Bee donderdag tijdens de openbare vergadering van De Nationale Assemblee.  

PARAMARIBO - Zodra de begrotingsbehandeling 2022 is afgerond zal De Nationale Assemblee een comité generaal, een zitting achter gesloten deuren, houden, om met de regering te praten over de betrekkingen met buurland Guyana. Dat heeft parlementsvoorzitter Marinus Bee aangekondigd tijdens de debatten over de staatsbegroting voor 2022.

 

Zijn mededeling volgde toen assembleeleden weer eens zaken en ontwikkelingen die te maken hebben met de relatie tussen Suriname en Guyana aan de kaak stelden. Ook het grensdispuut over Tigri in het zuidwesten kwam ter sprake. Dit deel van het Surinaams grondgebied wordt sinds de eindjaren zestig van de vorige eeuw bezet door Guyanese militairen.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar stelde voor dat het parlement op missie gaat in het gebied om zich te oriënteren wat daar plaatsvindt. Fractiegenoot Melvin Bouva, die het voorstel ondersteunde, merkte op geluiden te hebben opgevangen dat de Guyanese regering concessies in het gebied uitgeeft. "Laten we dit probleem als een eenheid aanpakken. Het maakt niet uit vanwaar we komen", stelde Bouva.

Fractiegenoot Iona Edwards riep de regering op een delegatie af te vaardigen naar het inheemse dorp dat vlakbij Tigri ligt om van de bewoners te vernemen wat de situatie is en wat daar gebeurt. Asiskumar Gajadien (VHP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, had aangegeven dat Guyana beheersdaden uitvoert in het Tigrigebied, waar er veel zeldzame mineralen, zogenoemde rare earths, voorkomen. Niet transparant 

Ook Gajadien zei informatie te hebben gekregen dat de Guyanese regering in het Tigrigebied concessies uitgeeft. "Daar moet serieus naar worden gekeken. Het hoeft niet waar te zijn maar laten we kijken om dat goed te bespreken", zei hij. "Laten we zaken daar zelf gaan verkennen. Wij als Surinamers moeten weten wat op ons grondgebied gebeurt", opperde Parmessar.

Sinds het aantreden van de regering-Santokhi in juli 2020 zijn de banden met Guyana verder aangehaald en wordt de samenwerking op talrijke gebieden uitgebreid of verdiept. Echter, vooral de oppositie vindt dat de regering niet transparant is over de afspraken die met Guyana worden gemaakt. Daar moet verandering in komen.

NDP-fractielid Ebu Jones vroeg ondersteuning van Gajadien om gezamenlijk de regering op te roepen alle activiteiten en afspraken die te maken hebben met de Corantijnrivier, zoals de voorgenomen bouw van een brug en het uitgeven van visvergunningen aan Guyanese vissers, voorlopig aan te houden, totdat de kwestie naar tevredenheid van Suriname is opgelost.

Jones: "We mogen nooit tolereren dat er activiteiten daar worden ontplooid, van welke aard dan ook, zonder dat de Surinaamse overheid toestemming heeft gegeven. Er moet terstond worden opgetreden." De NDP'er vreest dat als op dezelfde voet wordt doorgegaan Guyana in de toekomst rechten op de grensrivier zou kunnen claimen omdat nu samen met Suriname een aantal acties worden ondernomen.

  Tweet  Gerelateerde artikelenCOMMENTAAR: Corantijnbrug'Guyana heeft u nodig'COMMENTAAR: Juiste kaartOnderzoek naar juiste landkaart Suriname bij VNGuyanese vicepresident Jagdeo op bezoek Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie