• zondag 05 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

PALU: Onze onafhankelijkheid nooit eerder zo onder druk als nu

| starnieuws | Door: Redactie

Het gaat er ons niet om dat we wie dan ook onaangenaam willen zijn. Maar we moeten wel duidelijk vaststellen dat onze Onafhankelijkheid, de ruimte om zelf onze toekomst te bepalen, nooit eerder zo onder druk heeft gestaan als dat juist nu het geval is. Dit stelt PALU-voorzitter Jim Hok.

Dat komt deels omdat onze regeerders niet begrijpen wat hun rol is in ons land dat zijn weg moet vinden, komend vanuit een koloniale situatie. Maar los van deze toch al ingewikkelde issue speelt ook nog iets anders. Onze regeerders kunnen misschien wel een heleboel andere, en misschien ook wel moeilijke dingen, maar met het bestuur van het land wil het maar niet lukken. Mislukking op mislukking, de ene bestuurlijke blunder op de andere maakt dat onze jongeren het geloof in de toekomst verliezen. En daar bovenop laat ook de regering zelf zien dat, meer dan in zichzelf, men het vertrouwen heeft gesteld in de voormalige kolonisator, waarvan we 46 jaar geleden juist onafhankelijk werden. Het is hard om te zeggen zo rond de Onafhankelijkheidsdag, maar ons land wordt op zo’n manier een gemakkelijke prooi voor rekolonisatie.
Een van de grootste problemen waar we mee zitten is natuurlijk dat de leiding van de belangrijkste regeringspartijen VHP en ABOP zelf niet geloven in de Onafhankelijkheid van Suriname. Met name binnen de VHP-leiding is men nooit echt teruggekomen op de stellingname tegen het onafhankelijk worden van Suriname. Erg jammer, omdat men daarmee ook toont niet te begrijpen dat Suriname zichzelf nooit zou kunnen ontwikkelen onder leiding van de kolonisator Nederland. De opdracht om Suriname tot bloei te brengen kunnen alleen wij Surinamers zelf uitvoeren. Niemand gaat dat voor ons komen doen.
De meeste schade door het huidige bestuur wordt waarschijnlijk aangericht bij de jongeren, de toekomst. Hoe kunnen wij hen laten opgroeien als trotse Surinamers die bereid zijn om offers te brengen voor de ontwikkeling van hun land, wanneer de huidige leiders alleen maar de verkeerde signalen geven: Snelle persoonlijke verrijking samen met familie en vrienden, en bewust of onbewust alle ruimte geven aan de vroegere eigenaar om te infiltreren op alle relevante ministeries, de Centrale Bank, de politie, het leger, etc. Onder deze omstandigheden zal er voor onze jongeren straks geen eigen toekomst zijn, maar een toekomst die vanuit het buitenland wordt bepaald.
De PALU verzet zich ernstig tegen deze gang van zaken. Wij roepen daarom juist in de sfeer van Srefidensi alle Surinamers op om te helpen de Onafhankelijkheid veilig te stellen. Wat we nodig hebben is deugdelijk bestuur van deskundige en onbaatzuchtige Surinamers die begrijpen dat niemand ons land voor ons gaat komen ontwikkelen. En dat is dichterbij dan we misschien denken. De PALU maakt zich daar sterk voor en de partij roept alle Surinamers, maar met name de jongeren op om ons hierin te joinen.
Op het komende Congres van de PALU, voor nu gepland voor februari 2022, zal met name de issue over het behoud en invulling van de Surinaamse onafhankelijkheid een belangrijk punt van bespreking zijn. Teveel Surinamers hebben het vertrouwen in hun eigen mogelijkheden al verloren. Het wordt tijd om het tij te keren. We moeten de Onafhankelijkheid verankeren in onze samenleving, willen we gezamenlijk welvaart en welzijn kunnen realiseren, aldus PALU-voorzitter Jim Hok.De PALU wenst alle Surinamers een bezinningsvolle dag toe met deze 46e  Srefidensi-viering.

| starnieuws | Door: Redactie