• zondag 10 December 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Padieprijs per baal rijst gekelderd van SRD 800 naar SRD 750

| starnieuws | Door: Redactie

Minister Parmanand Sewdien van LVV

De opkoopprijs van een baal natte padie van 79 kg is van SRD 800 naar beneden vastgesteld naar SRD 750. Dit komt door de slechte kwaliteit van de padie dit seizoen. Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) laat optekenen dat de klimaatsverandering van invloed is op de kwaliteit van de padie. Het resultaat
het een onderzoek naar samples die de bewindsman heeft laten instellen door ADRON, is bedroevend.

Na een akkoord met de Vereniging Verwerkers en Rijst Exporteurs (VVRE) op 4 september over opkoopprijzen van padie hebben die zich op 25 september zich wederom gewend tot de minister van LVV om hun beklag te doen over de slechte kwaliteit van padie dit seizoen. De minister heeft toen zijn werkarm het ADRON ingeschakeld om samples bij alle pellerijen te trekken en die te analyseren.

Gistermiddag zijn de resultaten in Nieuw Nickerie gepresenteerd voor minister+staf, de verwerkers en afgevaardigden van de boeren.Het resultaat blijkt erg bedroevend te zijn:1. Het pelrendement is erg laag2. Padie is te ver gedroogd waardoor veel breuk3. Teveel groen en rode rijst in de padie4. Kalkgehalten erg hoog5. Te hoge nachttemperaturen dit seizoen waardoor slechte vulling van korrels  Deze resultaten zijn ook met deskundigen in Guyana vergeleken en ook daar is de kwaliteit lager dan normaal waarmee de conclusie getrokken kan worden dat het warme weer, veroorzaakt door El Niño, een negatieve invloed heeft op de kwaliteit.Door de opkopers is de eerder vastgestelde prijs van minimaal 800 SRD naar beneden bijgesteld op 750 SRD  per baal. De eerder gesloten overeenkomst tussen de overheid en VVRE is na overleg reeds ingetrokken. 

De minister geeft aan dat de prijs van rijst op de lokale markt redelijk hoog is. Over de export zullen partijen spoedig bijeenkomen ter bespreking hiervan. De afspraak dat er geen padie op het veld mag blijven staan wordt redelijk goed nageleefd door de opkopers. Zij hebben ook het verzoek gedaan om gezamenlijk kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen welke vanaf het komend seizoen gehanteerd zullen worden.

| starnieuws | Door: Redactie