• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OW-minister stuurt politie en sleepwagens op stakende werknemers

| suriname herald | Door: Redactie

De Werknemers Organisatie bij Openbare Werken (WOOW) heeft vandaag de autowerkplaats van het ministerie van 08.00 tot 09.30 uur bezet gehouden. Hierdoor konden de dienstwagens van het ministerie van OW niet tanken. OW-minister Riad Nurmohamed heeft toen de hulp van de sterke arm ingeroepen. Ook toen gaf bondsvoorzitter Michael Sallons geen gehoor. Hij gaf de wetsdienaren te kennen dat hij gaat afronden. De bijeenkomst is verdaagd naar een andere datum.

Echter is Sallons teleurgesteld in de opkomst van de leden. Hij stelt dat de leden het hebben laten afweten vanwege de dreiging van minister Nurmohamed met het principe van 'no work no pay'. "In deze tijd wil niemand een cent verliezen." Ons doel is bereikt omdat we toch wat konden doen. Wij hebben vrij kunnen vergaderen en hebben onze auto's dusdanig geplaatst dat we niet gestoord konden worden door personeel dat wenste te tanken."

Sallons stelt tegenover Suriname Herald dat hij heeft gescoord. "De politie kwam erbij. De sterke arm was van oordeel dat wij de pomp vrij moesten houden, zodat er getankt kon worden." De vergadering is verdaagd toen er sleepwagens het terrein opkwamen om de verkeerd geparkeerde auto's weg te slepen.

De bondsman zegt dat de acties onverkort doorgaan totdat de bewindsman zijn dictatoriale houding heeft veranderd. De bond is bereid de leden te compenseren die onverkort de actie ondersteunen. "De eerste maand kan de bond wel inkomen. Ik ben al veertig jaar als vakbondsman betrokken bij de overheid. Het is geen enkele minister gelukt om 'no work no pay' toe te passen. De leden moeten weten dat ze achter een organisatie staan die haar rechten kent." WOOW heeft ondersteuning gehad van de bond bij Milieubeheer en de bond Sluizen en Gemalen.

"Wij hebben voldoende opties. De minister moet niet denken dat wij klaar zijn. We strijden tot het bittere eind." De bond vraagt om ontvangen te worden door de minister en de punten die zijn ingediend betreffende de werkomstandigheden te bespreken. "Als de minister bloempotten kan kopen, kan hij ook laarzen kopen om te werken. Nadat ik heb geklaagd over de verlichting in de toiletten is die geplaatst."

Naomi Hoever

| suriname herald | Door: Redactie