• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Opsporing van: Mijnals, Vincent Milton alias “Minna- Blakka”

| KPS | Door: Redactie

KORPS POLITIE SURINAMEBestrijding Zware CriminaliteitForensische Opsporing.Telefoon: 404022O P S P O R I N G

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte met de volgende personalia:————————-Mijnals, Vincent Milton alias “Minna- Blakka”————————-geboren op 14 februari 1972 in het district Suriname en wonende aan de Abrasastraat # 11(Flora A) te Paramaribo.

Mijnals, Vincent Milton alias “Minna- Blakka”, voornoemd wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal middels geweldpleging in vereniging.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de politie

van de Kapitale Delicten op het telefoonnummer 403645, het Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Paramaribo, 28 november 2022,De Procureur- Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname,Namens deze,De inspecteur van politie 1e klasse,N.A. Djamad

| KPS | Door: Redactie