• woensdag 29 March 2023
 • Het laatste nieuws uit Suriname

Oproep registratie koopkrachtversterking van SRD 1.800 - Start ma 27 feb 2023

| starnieuws | Door: Redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) start maandag 27 feb met de registratie koopkrachtversterking van SRD 1.800. Dit moet u weten!

Online registratie via onderstaande link vanaf ma 27 feb 2023 om 07:00uuur:

https://gov.sr/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-volkshuisvesting/request-form/


ALGEMEN INFO

 • Online registratie (landelijk) kan vanaf maandag 27 feb 2022 om 07:00 uur.
 • Fysieke registratie in Paramaribo kan vanaf maandag 27 feb 2022 om 09:00 uur.
 • Fysieke registratie één van de Sozavo wijkkantoren in het district waar de aanvrager staat ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • Uitbetaling van de koopkrachtversterking met terugwerkende kracht vanaf januari 2023.
 • Als u reeds Financiële Bijstand voor Mensen met een Beperking krijgt of geregistreerd staat als zwakke
  huishouden, dan hoeft u zich niet te registreren.
 • Nodige stukken mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

 

VOORWAARDEN

 • Meerderjarige Surinamer (21 jaar en ouder)
 • Gezinshoofd of alleenstaande persoon met een netto maandinkomen van SRD 6.000 of minder.
 • Nodige stukken mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

 

BENODIGDE STUKKEN

LET OP: Documenten mogen niet ouder zijn dan 3 maanden!

 • Kopie geldige E-ID kaart
 • Kopie Familieboek
 • Kopie EBS
 • Kopie SWM-afschrift niet ouder dan 3 maanden
 • Werkenden (stukken niet ouder dan 3 maanden):
  • kopie werkgeversverklaring
  • kopie bankafschrift met bewijs van inkomen
  • kopie salarisstrook
 • AOV-er of gepensioneerd: kopie pensioenverklaring
 • Werkelozen: kopie ontslagbrief
 • Mensen met beperking of chronisch zieken: Een medische verklaring van de specialist
 • Aanvragen voor een ander: Machtigingsbrief (origineel)
 • Alleenstaande ouder: kopie Voogdijbeschikking/verklaring BuFaZ

 

WIJKKANTOREN PARAMARIBO

 1. DA Par’bo1: Wijkkantoor 2, 4, 5 + 8  AOV-terrein: Gemenelandsweg
 2. DA Par’bo1: Wijkkantoor 1 + 3 Ananasstraat (Zorg & Hoop)
 3. DA Par’bo 1: Wijkkantoor 7 Tweekinderenweg (Blauwgrond)
 4. DA Par’bo 1: Wijkkantoor 9 + 16 Wanakoestraat (Welgelegen)
 5. DA Par’bo1: Wijkkantoor 15 Rattan Oemrawsinghstraat (Charlesburg)
 6. DA Par’bo 2: Wijkkantoor 6 + 13 High Riselaan (achter SLM)
 7. DA Par’bo 2: Wijkkantoor 10 + 11 + 14 Stibula (Latour)
 8. DA Par’bo 2: Wijkkantoor 12 Ramnarain Oemrawweg (Livorno)

| starnieuws | Door: Redactie