• vrijdag 30 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Oprichting Arena Groep, onderdeel Herstelplan van SLM, een feit

| dagblad suriname | Door: Redactie

SLM werkt aan een gereorganiseerde bedrijfsstructuur 

De Arena Groep is de nieuwe naam waaronder de diensten die door SurAir Cargo, SurAir Catering en SurAir Ground Services worden geleverd, zullen worden aangeboden. Deze nieuwe structuur is onderdeel van het Herstelplan van Surinam Airways (SLM, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij), dat is goedgekeurd door de aandeelhouder, zo laat de SLM woensdag 3 augustus in een uitgebracht communiqué weten.

Door deze nieuwe structuur te implementeren wordt een bedrijvengroep neergezet met juist financieel beheer en een duurzame bedrijfsvoering.

Het Herstelplan heeft onder andere tot doel, dat bedrijfsprocessen worden gemoderniseerd en dat er gewerkt wordt aan het aantrekken van

de juiste personen op de juiste plekken, met goede kwaliteiten, terwijl de operatie in stand gehouden wordt, ondanks de dagelijkse uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd, aldus de SLM.

In dit traject worden meerdere entiteiten tot stand gebracht. De verzelfstandiging van deze bedrijven zal zorgdragen voor de potentie om duurzame partnerschappen op nationaal en internationaal niveau aan te gaan.

Volgens de SLM houdt “succesvol ondernemen” in “een kristalheldere toekomstvisie hebben”. Een toekomstvisie kan echter alleen gerealiseerd worden met een financieel gezonde bedrijfsvoering.”

Met het formeel aanvangen van de Arena Groep, stelt de luchtvaartmaatschappij woensdag een belangrijke stap te hebben gezet in het traject van visie naar realisatie. De komende weken zal de gereorganiseerde bedrijfsstructuur verder vorm krijgen.

| dagblad suriname | Door: Redactie