• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname
default

Oplossingsgerichte aanpak probleem Brokopondo blijft uit, pakketten als zoethoudertjes

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

INGEZONDEN– Grote delen van het district Brokopondo zitten nu al langer dan 3 maanden onder water.

De bevolking is niet te spreken over de overheidshulp die maar niet goed op gang komt. In feite wordt de hulp van de overheid gekwalificeerd met het cijfer 0.

Hoe kan je mensen wiens huizen langer dan 3 maanden onder water staan, hun inboedel kwijt zijn, kostgrondjes vernietigd zijn, geen voedsel hebben en schoon drinkwater, tweewekelijks voorzien van een voedselpakket?

Durotanks die naar het gebied zijn gebracht, zijn na ruim 9 weken nog niet eens geïnstalleerd in de getroffen dorpen.

Tot op dit moment is niemand geëvacueerd, terwijl hele dorpen en huizen onder water liggen.

Mensen slapen op balkon bij anderen, ze hebben hun woningen verlaten en anderen slapen in magazijnen of zijn naar de hoofdstad vertrokken of hebben hun intrek genomen bij dorpsgenoten die niet onder water zijn.

Boze dorpelingen hebben dinsdag in een petitie gevraagd dat de regering komt met een structurele oplossing.

De mensen zijn moe van het wachten en eisen nu dat er wordt opgetreden en gelijk geef ik ze. Er is zelf een ultimatum gesteld van 10 dagen.

De mensen vragen om compensatie in geldmiddelen en moet de overheid nu komen met een evacuatieplan.

Ook wordt gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar het beheer van de Afobakaweg, omdat er geen sprake is van een natuurlijke ramp, maar menselijk falen, een menselijke ramp.

De regering komt er nu niet langer onderuit door te komen met een structurele oplossing voor het vraagstuk in Brokopondo.

Nagegaan moet worden waar geschikt is voor de mensen om te wonen en waar men geen last zal hebben van overstromingen, waar de grond vruchtbaar is en waar een verbod op houtkap en goudroof zal moeten komen.

Verder zal de behoefte aan voorzieningen vanuit de detailhandel, onderwijs, medische zorg, openbaar vervoer, watervoorziening, riolering, afwatering en andere algemene voorzieningen, moeten worden vastgesteld.

Het resultaat is een moderne marronnederzetting voorzien van goede bebouwing, scholen, daken voorzien van zonnepanelen, winkels en poliklinieken en andere bij de tijd horende gemakken.

Die tijd dat de mensen zich als stemvee lieten gebruiken tijdens de verkiezingen is duidelijk voorbij.

Ook Brokopondo en de rest van het binnenland hebben recht op een menswaardig bestaan.

J. Boendhie

DISCLAIMER: Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud

| gfcnieuws.com | Door: Redactie