• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Opiniepeiler Ramsamooj wil Suriname verlaten, dreigt met juridische stappen

| dagblad de west | Door: Redactie

Advocaten die de Trinidadiaanse politiek analist en opiniepeiler Derek Ramsamooj vertegenwoordigen, hebben Suriname en de Caribische Gemeenschap (CARICOM) tot 31 augustus de tijd gegeven om ervoor te zorgen dat Ramsamooj medische behandeling in het buitenland mag zoeken of bereid is om gerechtelijke stappen te ondernemen voor het Caribische Hof van Justitie (CCJ). De brief van negen pagina’s is gestuurd aan de secretaris-generaal van de Caricom, dr. Carla Barnett en regionale premiers. Advocaat Justin Phelps van de Bethany Chambers in Trinidad, zei dat hun cliënt, al vanaf oktober 2020 standrechtelijk wordt vastgehouden in Suriname. Zijn computer, telefoon en paspoort werden in

beslag genomen door het Openbaar Ministerie. Ramsamooj wordt verdacht van deelneming aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, fraude en heeft gehandeld in strijd met de Anti-corruptiewet. Maureen Nibte, zijn advocaat, zegt dat haar cliënt al deze be-schuldigingen ontkent. Hij zou opiniepeilingen hebben gedaan voor de NDP en zou toen voor zijn verdiensten zijn uitbetaald door de SPSB. Nibte: “Hij ontkent dat en geeft aan dat hij inderdaad is betaald door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), maar dat hij werkzaamheden heeft verricht voor de toenmalige president van het land, Desiré Bouterse. Ramsamooj mocht Suriname sinds zijn vrijlating niet verlaten. Hij lijdt aan een reeks medische problemen, waaronder diabetes, hypertensie en een hartziekte.’’

Brief

“Deze brief is een formele juridische correspondentie die gaat over grove en voortdurende schendingen van de rechten van mijn cliënt als lid van de Caribische Gemeen-schap met rechten die zijn verleend door het Handvest van de Burgermaatschappij, aangenomen door de Conferentie van de Re-geringsleiders op 19 februari 1997, waarin de mensenrechten opnieuw worden bevestigd van de volkeren van de gemeenschap, en als natuurlijke persoon op wie de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van toepassing is”, stellen de advocaten.

“Mijn cliënt beroept zich zonder voorbehoud op al zijn rechten onder het Herziene Verdrag van Chaguaramas, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en alle delen van het recht van de mens die van toepassing zijn op de onwettige en politiek gemotiveerde ontkenning van zijn mensenrecht op vrij verkeer door de staat Suriname”, schrijven de advocaten in de brief van 5 augustus aan de secretaris-generaal van de Caricom. In de brief staat dat de samenvatting van de feiten zoals weergegeven in hun correspondentie “zonder enige twijfel aantonen, dat de Staat Suriname de mensenrechten van [hun] cliënt, en in het bijzonder de rechten van [hun] cliënt die de Staat Suriname staten van de Caribische Gemeenschap uitdrukkelijk hebben verklaard door hem te worden gehouden”. De advocaten suggereren “respectvol” dat als de klachten van hun cliënt geloofwaardig zijn “zoals ze zeer zeker zijn”, Caricom “verplicht” is om te handelen in de geest van het Herziene Verdrag van Chaguara-mas en het internationale recht om ervoor te zorgen dat Ramsamooj “geen dringende medische hulp wordt ontzegd”. Het advocatenkantoor zei dat het de opdracht van hun cliënt heeft om gerechtelijke procedures tegen Suriname en Caricom voor de CCJ te brengen, om “de grove en internationaal gênante schendingen die hij heeft doorstaan ​​en nog steeds te verduren te ventileren’’. “In die procedure verwacht hij dat zijn mensenrechten worden beschermd”, staat in de brief, en geeft de regionale groepering tot 31 augustus om te reageren of daarna gerechtelijke stappen te ondernemen.

CARICOM

Vorige maand haalde de premier van St. Vincent en de Grenadines, dr. Ralph Gon-salves, de zaak aan waarbij Ramsamooj betrokken is en stelde dat hij de CCJ zou benaderen. Hij merkte op dat de opiniepeiler paspoorten voor Trinidad en Tobago en het Verenigd Koninkrijk bezit en die zijn de afgelopen twee jaar door de politie in Suriname bewaard. Gonsalves, sprak op de persconferentie ter afsluiting van de 43e Caricom-top in Suriname en vertelde verslaggevers dat president Chandrikapersad Santokhi, de nieuwe voorzitter van Caricom, had geprobeerd de situatie binnen hun eigen rechtsgebied uit te leggen.  “Ik wil zeggen dat elke lidstaat van Caricom het handvest van het maatschappelijk middenveld heeft ondertekend en heeft opgelegd de fundamentele rechten en vrijheid van elk individu binnen de Caribische Gemeenschap te respecteren, zolang ze binnen onze jurisdictie vallen. Zodat als iemand een probleem heeft, je dat binnen de nationale jurisdictie aanpakt. Als het raakt en betreft de kwestie van het verkeer van personen en het betreft het verdrag zelf, dan ga je naar de CCJ”, zei Gonsalves, een advocaat en het langst zittende regeringshoofd binnen de 15-koppige regionale integratiegroepering.  President Santokhi vertelde verslaggevers op de top dat de zaak “door ten minste twee premiers met hem was besproken en dat die zaak nog in behandeling is bij de rechtbank”. Hij noemde de twee regionale premiers niet. Zonder Ramsamooj bij naam te noemen, zei president Santokhi: “De persoon is onderworpen aan strafrechtelijk onderzoek en de persoon heeft de status van verdachte. Hij is nog niet vervolgd en er zijn enkele problemen die de bespoediging van zijn zaak belemmeren.” Ramsamooj moet zijn documenten nog terugkrijgen.

Country risk analyses

Ramsamooj had voor de SPSB klantenonderzoeken uitgevoerd, evenals enquêtes onder bankmedewerkers, naast het uitvoeren van twee country risk analyses te maken van Suriname in zijn hoedanigheid van analist en onderzoeker. De activiteiten werden betaald door de financiële instelling. Ramsamooj ontwikkelde en werkte ook samen met strategische partners in Suriname om op verzoek van Suriname in februari 2019 de wereldwijde conferentie over ‘Deforestation’ te creëren en te beheren. De politie zei dat zijn facturen voor dit werk “frauduleus” waren. Ex-president Desiré Bouterse is in maart 2021 gehoord als getuige in de zaak van Ramsamooj. Bouterse werd geconfronteerd met diverse verklaringen, waarbij Ramsamooj in opdracht van hem opiniepeilingen zou hebben verricht. Volgens Bouterse, heeft Ramsamooj in opdracht van de SPSB werk verricht. Bouterse heeft toen verklaard, dat hij als president geen opdracht heeft gegeven om een country risk analyse te maken.  Ramsamooj heeft een aantal rapporten gemaakt en onderzoeken gedaan voor de ex-president. Alle rapporten heeft Ramsamooj op verzoek van de ex-president gemaakt en ook aan hem aangeboden. De opiniepeilingen zou hij hebben gedaan voor de NDP en vervolgens is hij voor zijn verdiensten uitbetaald door de SPSB. Volgens advocaten is het zo, dat indien Bouterse de opdracht zou hebben gegeven, er een missive moest zijn. Uit betrouwbare bron hebben wij toen ook vernomen, dat Ramsamooj in het jaar 2017 bijna USD 100.000 in rekening heeft gebracht bij de SPSB voor de kosten van surveys en applicaties ten behoeve van de toenmalige regering.  Vervolgens bracht hij in 2018 ongeveer Euro 300.000 kosten in rekening voor de voorbereiding van een conferentie in het kader van ‘Deforestation’. Dit wordt ook onderzocht door het Openbaar Ministerie.

| dagblad de west | Door: Redactie