• donderdag 01 December 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OPINIE: ‘Achaibersing snoert Bouva de mond’

| waterkant | Door: Redactie

[INGEZONDEN] – De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, moet inpakken en wegwezen, we kunnen hem niet vertrouwen met ons geld. Dit zei NDP’er Melvin Bouva, op een kadermeeting van de partij in Ocer in de maand juli. Het was duidelijk, Bouva was erop uit de integriteit en eerlijkheid van gewezen minister van financiën Achaibersing te schaden. Hij heeft keer op keer geprobeerd het imago van de gewezen minister en de VHP te schaden maar dat is hem niet gelukt, en het zal hem ook niet lukken.

Na de persconferentie van financiën op 27 september is het duidelijk geworden dat

Melvin Bouva, niet alleen het imago van gewezen minister van financiën, probeerde te schaden maar er was meer aan de hand. Met zijn bewuste gesodemieter en de zogenaamde onthulling dat er geld gestolen was van financiën, heeft hij de hoofddaders de kans gegeven te vluchten net als ex-minister Hoefdraad.

Het geval van ex-minister Hoefdraad is nog vers in ons geheugen, exponenten van de NDP, hebben ervoor gezorgd dat hij kon vluchten. Als Hoefdraad niks gedaan heeft waarom vlucht hij weg, waarom duikt hij onder? Laat hij zijn onschuld bewijzen. Minister Armand Achaibersing, heeft in het openbaar een ieder uitgedaagd, vooral de parlementariërs van de NDP om zijn betrokkenheid bij de diefstal aan te tonen. Als ze kunnen aantonen zal hij aanmelden bij het Openbaar Ministerie.

Met de persconferentie van dinsdag 27 september heeft gewezen minister Achaibersing, vooral de schreeuwer, Melvin Bouva en andere critici de mond gesnoerd. Een betere manier om de mond van deze oproerkraaiers te snoeren was er niet. Met behulp van het Openbaar Ministerie heeft de ex-minister ervoor gezorgd dat al het gestolen geld teruggehaald is. De ex-minister: ”I kept my promise”.

Gewezen minister Achaibersing, had een tijdje terug aangekondigd dat hij zou aftreden als minister en dat heeft hij op woensdag 28 september gedaan. Wij respecteren zijn besluit. Twee jaar lang heeft hij onbezoldigd gewerkt als minister. Petje af voor ex- minister Achaibersing. De afgelopen jaren heeft hij bewezen dat integriteit, eerlijkheid, normen en waarden niet te koop zijn.

Ex- minister Armand Achaibersing is met geheven hoofd vertrokken. Hij was zonder meer een rots in de branding voor Suriname en daarom zijn wij heel trots op hem. Wij bedanken de minister voor zijn grote bijdrage aan land en volk en wensen hem heel veel succes toe in zijn verdere leven.

Idris Naipal

| waterkant | Door: Redactie