• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Open brief pg seksueel molest door directeur Hakrinbank

| starnieuws | Door: Redactie

Verontwaardigde organisaties en personen die zich op het standpunt stellen dat mensenrechten/vrouwenrechten gerespecteerd moeten worden en dat het recht moet zegevieren, hebben waarnemend procureur-generaal, Garcia Paragsingh een open brief geschreven. Het gaat om de casus seksueel molest vrouwelijke medewerkers Hakrinbank NV versus algemeen directeur, Rafiek Sheorajpanday. Drie vrouwelijke medewerkers van de bank hebben aangifte gedaan tegen de directeur, maar tot
nu toe hebben ze niks gehoord. Ondergetekenden vragen met deze open brief dringend uw aandacht voor de casus ‘Seksueel molest van drie vrouwelijke medewerkers Hakrinbank NV die aangifte hebben gedaan tegen Algemeen Directeur Hakrinbank NV, de heer Rafiek Sheorajpanday’. Immers, u bent de hoogst verantwoordelijke voor de opsporing van alle strafbare feiten en met de gevolgen van die feiten. Het bevreemdt ons ten zeerste dat de slachtoffers in deze, die in oktober 2021, ruim 5 maanden geleden, op de politiepost Geyersvlijt aangifte deden tegen de pleger, tot heden geen reactie hebben ontvangen van het Openbaar Ministerie. Het uitblijven van een reactie in deze casussen van gender gerelateerd geweld, waarbij er sprake is van een ongelijke machtsverhouding tussen pleger en slachtoffers, heeft beroering in de samenleving teweeggebracht. Het gevoel bekruipt ons dat het riekt naar klassenjustitie, wat er veelvuldig wordt gesteld. Het is publiek geheim dat de verdachte op deze wijze de ruimte en tijd heeft zijn netwerk van machtigen te mobiliseren om de vergrijpen, waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt, in de doofpot te laten stoppen. Bovendien hebben wij ter inzage dat één van de slachtoffers, reeds op 21 mei 2021 door het management van de Hakrinbank NV onder druk was gezet om het bewijsmateriaal tegen de directeur te vernietigen. Vervolgens blijkt uit een schrijven van de Raad van Commissarissen van de Hakrinbank NV gericht aan dit slachtoffer het volgende: In het kader van hoor en wederhoor zijn met de heer Rafiek Sheorajpanday gesprekken gevoerd. Op grond van de verkregen informatie heeft de Raad passende maatregelen tegen hem getroffen, mede om te voorkomen dat zaken zich in de toekomst herhalen. Wij beseffen hoe zwaar de impact kan zijn van de gedraging en betreuren het voorval waarvoor u via het Klokkenluidersplatform een melding hebt gedaan. Uit dit schrijven blijkt dat de Raad – overigens voor het slachtoffer onduidelijke - passende maatregelen tegen Rafiek Sheorajpanday heeft getroffen. Dit zou de Raad niet doen als hij zich niet schuldig zou hebben gemaakt in deze casus. Overigens heeft dit slachtoffer door tussenkomst van haar advocaat, meerdere keren gevraagd naar de inhoud van de passende maatregelen, doch blijft het antwoord tot heden uit. In onze democratische rechtsstaat mag het nimmer zo zijn dat een verdachte van een strafbaar feit die macht heeft door de opsporing, vervolging en berechting, bevoorrecht wordt. Hiermee wordt het vertrouwen in de democratische rechtstaat Suriname ernstig geschaad met alle desastreuze gevolgen van dien. Tot slot, vragen ondergetekenden u de Hakrinbank NV onder een vergrootglas te plaatsen en de nodige maatregelen te treffen. Getekend, Verontwaardigde organisaties en personen die zich op het standpunt stellen dat mensenrechten/vrouwenrechten gerespecteerd moeten worden en dat het recht moet zegevieren. Women’s Rights Centre, voorzitter Carla Bakboord Ultimate Purpose, directeur Maggie Schmeitz Centre for People’s Development, directeur Julia Terborg Culconsult, directeur Henna Guicherit Stichting Projekta Stichting Ilse Henar Hewitt, Siegmien Staphorst, Directeur Stichting het Moederhart, Nandenie Dinai De Surinaamse Tafel Tennis Bond Stichting Bureau voor de Dienstverlening aan NGO’s De Nationale Vrouwenbeweging, directeur Eline Graanoogst ActNow Foundation Fly-Life-Coaching &b Training Safety and Security Academy Moncensur, Steven Dragtenstein Stichting Push Stichting Sano Maro Esa DNA-lid Patricia Etnel DNA lid, Joan Wielzen DNA lid Iona Edwards DNA Lid Patrick Kensenhuis DNA Lid Rajendre Debie DNA Lid Henk Aviankoi DNA Lid Jennifer Vreedzaam DNA lid Cheryl Dijksteel DNA Lid Evert Karto GG Pest Control Amar Balydin Ambassadeur tegen Gender en Huiselijk Geweld Vereniging Jongeren van Commewijne Dynamic legal Advice Seran Naarden Stichting Nafasi Stichting Lobi Health Center H.E.C. Verhek, Directeur Alembo Stichting Stop Seksueel Misbruik Women Deliver Young Leader Suriname, Fay King Renate Bhugwandass voorzitter Bond Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst Elly van Kanten Anne Guicherit Renuka Biharie Eva Stroo Jeanette Vyent Eloa van der Hilst Milton van Castelen Carmen Daal Judith Lochem Mylene Pocorni Eugenie Esajas Cherise Vreden Nandanie Bhagwandin Raishrie Kalloe Ranusha Pritipalsing Anoeradha Joghi Jo-Ann Misiekaba Moreno Jackson Hakiem Lalmahommed Soraya Bousaid Carmelita Mendeszoon Carmen Kross Thea Smidt Beverly Cadogan Gladys Findlay Thersa Wong Swie San Camille Essed Maikel Tjoe Ny Angelica Findlay Sanjay Debipersad Thea van Ravenswaay Aisa Malmberg Rajiv Hieralal Jessica Noia Nadira Hellendoorn Jennifer Gorissen Diantha kromokarijo Meredith Lieveld A.Veldman Nicolle With Rachelle Jong-Along-Asan Gerlind Braam Bryan Barker Ingrid Barker Amina Nurmohamed Marleen M. I. Cameron Regine Karijowiredjo Esmay Dompig Orsilia Dinge A. Blufpand Charelle Gill Jimmy Royer Navaroni Nabibaks Reena Baldewsingh Nicole Bodeutsch Valerie Fris Carron Etien Euridice van Randwijk Nirmala Ramdin Selena Johns Zdena Pelswijk Shayenne Overeem Seemran Nandlal Sjaenda Pita Chevurcely Pika Tiara Webolt Lennox Relyveld Euridice van Randwijk Elly Holband Muriël Winter Imanah Biserta Arranxta Landveld Soraya Bhagwandien Rashni Algoe Kamla Madhoe Sherida van Heydoorn Natashia Vliet Samady Melcherts CC De minister van Justitie en Politie, De minister van Arbeid Werkgelegenheid en Jeugdzaken De minister van Binnenlandse Zaken, De Minister van Financiën De Voorzitter van DNA, De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven De Bankiersvereniging, De vakcentrales De CEDAW Committee, de ILO, Mediabedrijven

| starnieuws | Door: Redactie