• dinsdag 31 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ook wateroverlast in Saramacca en Nickerie

| starnieuws | Door: Redactie

Het waterpeil te Boven Suriname is langzaam aan het dalen. Saramacca en Nickerie hebben ook te kampen met wateroverlast. (Foto: CDS) Het waterpeil in Boven Suriname daalt langzaam, terwijl de kustvlakte - mede door springvloed - ook te kampen heeft met wateroverlast. Het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) werkt met man en macht om de gebieden getroffen met wateroverlast van
hulp te voorzien. Coördinator Jerry Slijngard deelt mee dat tot nu toe ruim 1.100 noodhulppakketten zijn verstrekt aan getroffenen. Het water stroomt van het hogere zuiden naar het lagere noorden, waardoor het waterpeil in het Boven-Suriname gebied daalt. Echter zorgt dit dat gebieden die noordelijk liggen te kampen hebben met wateroverlast. Het stuwmeer heeft haast zijn maximale werkhoogte van 264 ft bereikt. Alle spuisluizen zijn op dit moment open om de druk op de stuwdam te verminderen. Doordat het water naar het noorden stroomt was het nodig om hulp te bieden aan verschillende gebieden in de kustvlakte, waaronder Nickerie en Saramacca, zegt Slijngard aan de Communicatiedienst Suriname. Door rijen zandzakken wordt het water buiten erven en huizen gehouden. Het NCCR heeft op een soortgelijke manier de zonnepanelen te Guyaba beschermd tegen het stijgende water. Intussen werkt het NCCR nog actief in het zuiden. Leerkrachten zijn vanuit Tepu via Palumeu overgevlogen naar Paramaribo. De distributie van noodhulppakketten ging niet zonder obstakels. Enkele moeilijkheden die bij de distributie gepaard gingen waren onder andere het vastlopen van legertrucks, tonners genoemd, alsook een tekort aan boten en vriesruimten voor vleeswaren.  De gebieden Moengo, Snesikondre, Bigi Poika, Alfonsdorp, Tibiti, en de gebieden rond de Tapanahonyrivier voorzien van pakketten.

| starnieuws | Door: Redactie