• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ook steun van Japan bij aanpak wateroverlast

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) heeft, vanwege de recente wateroverlast, diplomatieke nota’s doen uitgaan via het Directoraat Internationale Samenwerking om ondersteuning te verkrijgen van de diplomatieke relaties. Enkele landen hebben hierop in een vroeg stadium positief gereageerd en zo heeft Suriname al schenkingen mogen ontvangen van onder andere Guyana en Venezuela. 

Inmiddels heeft ook Japan een positieve reactie gestuurd. Japan heeft als reactie op de nota een voorstel gedaan om een ‘grant-aid’ van de ‘Economic and Development program of Japan for Suriname’ open te stellen met betrekking tot het thema ‘water’. Dit houdt in, dat

Japan goederen ter waarde van een bepaald bedrag zal leveren aan Suriname. De gewenste goederen worden aangeschaft door Japan via een internationale tender en de aankopen worden vervolgens naar Suriname verscheept. 

Suriname heeft vaker assistentie van Japan ontvangen via het ‘Economic and Development program’.  In 2018 stelde Japan een bedrag van 1.8 miljoen US-dollar ter beschikking en daarna een bedrag van 3.4 miljoen US-dollar uit het programma.

Ditmaal, ter ondersteuning van de wateroverlast situatie, mag Suriname rekenen op een bedrag van ongeveer 3 miljoen US-dollar. 

Nieuwe water drainage pompen

Vanwege het thema ‘water’ is besloten, als de meest efficiënte en effectieve aanpak om deze ondersteuning te materialiseren, om nieuwe water drainage pompen te installeren op strategische plekken in de afwateringsinfrastructuur van Paramaribo. Het ministerie van BIBIS onderschrijft hierbij de ernst van de zaak en levert haar bijdrage aan het oplossen van het wateroverlastprobleem dat Paramaribo teistert. 

In dit kader heeft Sato Katsuya, ambassadesecretaris van Japan op Trinidad and Tobago, op 2 augustus een oriënterend bezoek gebracht aan Suriname om de pompgemalen in Paramaribo te bezichtigen. In totaal heeft hij zes sluizen bezocht op verschillende locaties, waaronder te Weg Naar Zee, Walabastraat, Limesgracht, Drambrandersgracht en Mathoera sluis.

Een bezoek aan minister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare Werken en de Waterloopkundige Dienst was ook een belangrijk agendapunt van dit oriënterend bezoek. Dit bezoek diende om beter inzicht te krijgen in de structurele en technische behoeften van de waterhuishouding in Paramaribo. 

Het Japans kabinet zal zich in september buigen over het uitgewerkt plan alvorens haar definitieve goedkeuring te geven voor de uitvoering. De uiteindelijke overeenkomst zal getekend worden tussen minister Albert Ramdin van BIBIS en de ambassadeur van Japan belast met aangelegenheden ten aanzien van Suriname. Overwogen wordt om eveneens ‘early warning systems’ mee te nemen in dit project, zodat de autoriteiten preventief kunnen handelen, zo bericht BIBIS maandag 8 augustus.

| dagblad suriname | Door: Redactie