• zondag 14 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Onzekerheid stuwt wisselkoers omhoog

| de ware tijd | Door: Redactie

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Paniekreacties van burgers en bedrijven die vreemde valuta nodig hebben zorgen ervoor dat de wisselkoersen omhoog gaan, omdat zij bereid zijn meer te betalen. Wat ook bijdraagt aan de schaarste aan deviezen is dat exporteurs de met hun activiteiten verdiende US dollars vasthouden en niet op de markt brengen. De wisselkoers die momenteel rond de SRD 25 voor de US dollar schommelt, is “overgewaardeerd”, zegt Centrale Bank-governor Maurice Roemer. Er wordt te veel betaald voor vreemde valuta.

Tijdens een persconferentie vrijdagmiddag kwam verder naar voren dat de huidige stand van de economie de hoogte van de wisselkoers die gehanteerd wordt niet ondersteunt. De inkomsten uit de totale exporten zijn veel hoger dan de totale importen. Dit geeft volgens Harry Dorinnie, directeur Monetaire Zaken, aan dat er een overschot is op de lopende rekening. “Er zou geen schaarste mogen zijn. Er zijn verstoppingen. De deviezen blijven ergens steken,” constateerde hij.

Onzekerheid

Dorinnie voegde eraan toe dat huishoudens en bedrijven vanwege onzekerheid constant op zoek zijn naar vreemde valuta waardoor de wisselkoers omhoog gaat. De afgelopen weken moesten buitenlandse oliemaatschappijen zoals SOL aan hun buitenlandse betalingsverplichtingen voldoen en oefende hun vraag naar deviezen een plotselinge grote druk uit op de markt wat bijgedragen heeft aan de koersstijging.

‘Er zit lucht in de koers’

Volgens zijn collega Sanjay Gaurisankar zal door beïnvloeding van het gedrag van marktpartijen aan de vraagzijde ervoor moeten zorgen dat de druk op de wisselkoers wordt verminderd. “Er zit lucht in de koers,” merkte hij op. De CBvS-functionarissen willen de gedragingen van betrokkenen op de valutamarkt niet typeren als kartelvorming waarbij prijsafspraken worden gemaakt over de hoogte van de wisselkoers.

Zowel Gaurisankar als Roemer gaven aan dat er dominante spelers zijn die door kleinere gevolgd worden zodra die hun koersnotering hebben gedaan. De kleinere spelers concurreren niet met een lagere wisselkoers tegen de dominante marktpartijen. De beste manier om een stabiele wisselkoers te realiseren is volgens Gaurisankar door het voeren van gezond monetair beleid door de Centrale Bank van Suriname en goed financieel beleid door de overheid.

Open Markt Operaties

Met de Open Markt Operaties die een jaar geleden zijn begonnen, haalt de CBvS Surinaamse dollars uit de markt omdat die ook druk uitoefenen aan de vraagzijde van de valutamarkt, legde governor Roemer uit. Ook wordt er nu strenger op toegezien dat marktpartijen zoals handelsbanken niet constant vreemde valuta opkopen en deze niet via verkoop weer in circulatie brengen wat ook bijdraagt aan de schaarste. De afgelopen dagen hebben de commerciële banken op instructie van de Centrale Bank ruim 7 miljoen US dollar “in de markt geduwd”.

Ook is op advies van de CBvS de Deviezencommissie met een nieuwe retentieregeling gekomen. Die bepaalt dat kleine goudexporteurs 35 procent van hun valuta-inkomsten moeten kanaliseren naar de open markt. Per jaar exporteren de goudexporteurs voor ruim US 800 miljoen dollar goud naar het buitenland. 

| de ware tijd | Door: Redactie