• zondag 24 October 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

ONTWIKKELINGSPLAN GEEFT GROEI PERSPECTIEF VOOR LANGE TERMIJN

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie

Voorlezen

Foto: Danny Lachman, directeur van Stichting Planbureau.

Eind deze maand wordt aan president Chandrikapersad Santokhi het Meerjaren Ontwikkelingsplan MOP voor de periode 2022 – 2026 aangeboden. Aan het document wordt nu nog gesleuteld, nadat bijkans 140, maatschappelijke groeperingen, van jongeren en vrouwenorganisaties tot politieke partijen het van commentaar hebben voorzien en zelf input aan hebben gegeven.

“Dit ontwikkelingsplan is een strategisch document voor groei, die verder gaat dan de periode waarvooor het bedoeld is”, zegt Danny Lachman, directeur van Stichting Planbureau. Het O.P is mede gebasseerd en bouwt voort op het herstelplan dat Suriname is overeengekomen met het Internationale Monetiare Fonds IMF. Aangezien het IMF steun heeft toegezegd is het O.P dan ook aan het fonds gepresenteerd. In het plan is dan ook expleciet aangegeven dat het voortbouwt op wat in het herstelplan met het IMF is afgesproken. Volgens Lachman zijn in het O.P strategische doelen en keuzes opgenomen voor de lange termijn. “We hebben verder gekeken dan alleen een periode van vijf jaar, om zo voorbreid te zijn op de uitdagingen die nu en daarna op ons afkomen”.

De Planbureau directeur zegt nu niet in detail in te kunnen ingaan op het plan. Nadat het aan de president is aangeboden, zal het naar de staatsraad worden gestuurd, waar het zal worden voorzien van commentaar en adviezen, daarna zal het worden aangeboden aan De Nationale Assemblee. Evenwel zegt Lachman dat er voor het herstel en de lange termijn keuses, vast staat dat gerichte actiepunten en beleidsdoelen genomen moeten worden. Dit geldt voor zowel de praktische uitvoering  in sectoren als het nemen van wettelijke maatregelen.

Voor de vuist noemt de directeur, ondernemerschap,  werkgelegenheid,  onderwiijs, klimaatverandering, de wet op openbaarheid van bestuur en de wet op het apartementrecht.

Hij benadrukt dat de focus van het O.P gericht is op de groeifase in het traject dat president Santokhi aan het begin van zijn regeerperiode heeft aangegeven. 

Volgens Lachman is hoewel het O.P geen uitvoeringsplan is, zijn ten aanzien van de vertaalslag in uitvoering van de ministeries, wel concrete programmma’s opgenomen. “Wanneer cruciale aspecten maar steeds worden uitgewerkt en beschreven, komt in de praktijk er weinig van terecht. We hebben dus wat concrete projecten doorgesproken met de ministeries en hierover enkele diepte excercities gehouden”. Volgens hem zijn per ministerie enkele concrete projecten beschreven, geplaats in een tijdlijn, de financiering daarvan en of investeringen zijn gekoppeld aan een begrotingscode die ook te zien zal zijn op de begroting van de ministeries. Lachman zegt dat voor het samenstellen van het O.P er brede maatschappelijke consultaties zijn gehouden. “Er is niet gekozen voor groepshearings, maar ‘one on one’ gesprekken met onder anderen jongeren, studenten en vrouwenorganisaties.

UNITEDNEWS

 

 

Datum: | Bron: united news | Door: Redactie