• donderdag 30 June 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Onderwijs behoorlijk vernietigd

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het onderwijssysteem in het land is behoorlijk vernietigd. Het negende leerjaar zal straks worden afgerond en het curriculum voor dat schooljaar blijkt  nog niet helemaal afgerond te zijn. Het curriculum zal pas volgend schooljaar kunnen worden geïmplementeerd. In het tiende schooljaar is normale leerstof van de tweede MULO behandeld. 

Dit zal het komend school ertoe leiden dat de leerlingen van het negende schooljaar geen goede aansluiting zullen hebben op het tiende leerjaar. Ook het curriculum van het tiende leerjaar is nog niet af. Dan kunnen we ons wel afvragen waarmee onderwijs nu bezig is? 

Het schijnt dat leerkrachten bij het opstarten van het negende schooljaar op den duur zelf niet wisten wat zij in de klas moesten behandelen. Zowel de communicatie als concrete opdrachten  vanuit de leiding van het ministerie ontbrak. 

Daarnaast hebben leerlingen een deel van het schooljaar lessen gevolgd conform instructies voor de Covid pandemie. Vele scholen hebben om de ene dag lessen verzorgd en zijn pas later overgestapt naar normalisatie. 

Zonder twijfel heeft dat ertoe geleid dat een niet in te halen achterstand, die het vorig jaar al was opgebouwd, is ontstaan. Het ministerie schijnt geen oog en oor te hebben voor deze problemen. Ook zijn zaken als de richtingen waarvoor de leerlingen kunnen kiezen, nog niet volledig uitgewerkt. 

Vanuit het ministerie wordt ook niet gecommuniceerd hoe het verloren schooljaar van de leerlingen van het binnenland zal worden aangepakt. Die kinderen hebben al maanden geen onderwijs gehad. Zij hebben een behoorlijke achterstand op de andere leerlingen. Geen een woord wordt er over gerept noch minder een plan van aanpak gepresenteerd. 

Het problematiek wordt alleen groter met het onderwater lopen van de scholen en woningen van het binnenland. De tablets die bestemd waren voor afstandsonderwijs zijn bij de first lady. Ten koste van de ontwikkeling van die kinderen zijn die tablets aan anders ingezet. In elk geval niet in het belang van het kind waarvoor het bestemd was. 

Ook heeft het ministerie niet in voldoende mate werk van gemaakt om de mogelijkheden van afstandsonderwijs uit te werken en te implementeren. Het lijkt alsof het ministerie op de droge tijd zit te wachten. Misschien zelfs een wonder.  Van een praktische aanpak van het acute probleem is er geen sprake. 

De communicatie met de ouders, de leerlingen en vooral de leerkrachten schijnt een onmogelijke wens te zijn. Er komt niets van de grond. Niemand met uitzondering van de minister en haar staf weet wat er gebeurd. Bij het stellen van vragen worden uit stukken geciteerd die in de praktijk absoluut niet kloppen. 

Feit is dat de achteruitgang en degradatie in het onderwijssysteem duidelijk te merken is. Wat ook vrij opmerkelijk is, zijn de vele drop-outs. Door de vele onderbrekingen in het onderwijsproces, de economische situatie en sterke toename van de armoede gaan veel tieners werken. Dit probleem is vooral manifest is het binnenland. 

Indien het binnen ons onderwijssysteem zo door blijft gaan zal de schade onherstelbaar groot worden. Er wordt aandacht hiervoor gevraagd. 

Zoals Nelson Mandela ooit zei “Education is de most powerful weapon which you can use to change the world”.  

Als we er niet eens in onderwijs investeren het absoluut verkeerd aanpakken zullen wij er nooit in slagen om dit land te ontwikkelen. 

Daniella Sumter 

Gewezen DNA-lid

| dagblad suriname | Door: Redactie