• zaterdag 22 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ondergang sportcentra door vervuiling en vernieling

| de ware tijd | Door: Redactie

Ondergang sportcentra door vervuiling en vernieling

14/01/2022 06:02 - Stan Herewood

De slecht onderhouden Tropical speeltuin te Tammenga. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Sportcentra en -accommodaties dreigen ten onder te gaan door slecht onderhoud door de overheid en vernieling door onverlaten. Direct in het oog springen het Will Axwijk Sportcentrum, in de volksmond bekend als Sosis, de tennisbaan, het basketbal- en voetbalveld aan de Gladiolenstraat, de Wi Kontren Sporthal te Land van Dijk en het Sportcentrum Desi Samson te Tammenga.

Het ministerie van Openbare Werken maakte deze week bekend dat zijn onderdirectoraat Afvalbeheer op verzoek van buurtbewoners het Sportcentrum Desi Samson en de aangrenzende Tropical speeltuin schoonmaakt. Vernielde toestellen in de speeltuin moeten worden vervangen en de plek moet weer kindvriendelijk worden gemaakt.

Kenners van de geschiedenis van Desi Samson vinden het afgrijselijk dat het naar hem vernoemde sportcentrum niet wordt onderhouden. Het was overwoekerd met wied en het vele zwerfvuil, waaronder bierblikken, petflessen, condooms, gaf het complex een troosteloze aanblik. Buurtbewoner Milton Clark, die het beheer heeft over het terrein, zal voortaan helpen met de schoonmaak. Stichting

Clark zegt tegen de Ware Tijd dat hij op verzoek van de toenmalige en intussen overleden directeur Sportzaken Ronald Phoelsingh zijn bijdrage leverde aan de ontwikkeling van de buurt. Er werd een stichting 'Kasabaholo 1' opgericht die voor vijf jaar het beheer kreeg. Clark was de secretaris, zijn vrouw werd gezien als aanspeekpunt van de buurtbewoners.

Toen de stichting geen medewerking meer van het directoraat kreeg, trokken de bestuursleden zich terug. Tropical Runners, de atletiekvereniging waarvan Clark coach was, stelde vervolgens voor de stichting over te nemen. Formeel gebeurde dat niet, maar Clark werd gedoogd toezicht te houden op het complex.

De toenmalige Onderwijsminister Edwin Wolff verleende toestemming een speeltuin aan te leggen, die 'Tropical Speeltuin' werd gedoopt. "Wij hebben toiletten geplaatst en tevergeefs gevraagd om verlichting en een wachter. We sloten de tuin om zes uur 's avonds, maar ik ben toen bedreigd door hangjongeren en besloot mij terug te trekken. Ik heb mij vanaf dat moment alleen beziggehouden met het atletiek- en voetbalveld."

Clark vertelt dat het de bedoeling was om een hal te bouwen, maar de stichting zag daarvan af nadat ze geen verlenging voor het beheer kreeg. "Na Sosis is het terrein hier het grootste complex, maar het is niet geheel tot ontwikkeling gebracht. Ik heb op eigen kracht en met eigen middelen het onderhoud gedaan, maar nu de jaren gaan tellen gaat dat moeilijk. Ik heb veel werk gedaan zonder daarvoor te zijn vergoed." Duurzaamheid

De 'beheerder' geeft aan ook te hebben gevraagd om een grasmaaimachine, maar ook die kwam niet. Het directoraat Sportzaken is op de hoogte van het slechte onderhoud, beheer en de exploitatie van deze overheidsaccommodatie en wil daarin planmatig verandering brengen. "Bij mijn aantreden een jaar geleden heb ik geconstateerd dat het beleid over onderhoud en beheer niet is wat het wezen moet. Ik wil verbetering en duurzaamheid van het karakter van de accommodatie waarborgen", verklaart onderdirecteur John Atida, belast met sportaccommodaties en ruimtes.

Hij wijst erop dat het complex te Tammenga niet de enige accommodatie is waar zich onacceptabele situaties voordoen. Het heeft wel bijzondere aandacht, omdat veel toe is aan vervanging. De juridische status heeft wat angels. "Er is daarom overleg met juristen en de minister en ik hoop in februari te beginnen met het formuleren van het beleid en een afspraak te maken over de uitvoering." Atida waarschuwt dat voorkomen moet worden dat men besluiten neemt die in strijd zijn met recht en wet. Overeenkomsten moeten worden nageleefd.

Hij stelt dat het probleem van de hangjongeren moet worden aangepakt door de stichting op basis van de overeenkomst die met de vorige regering is gesloten. "We gaan onze verantwoordelijkheid niet uit de weg en gaan om de tafel zitten met de stichting om de overeenkomst nader te bekijken. Als wij niet content zijn met zaken zullen wij maatregelen treffen."

De onderdirecteur geeft toe dat één van de voorwaarden om sportaccommodaties aan te pakken is voldoende geld hebben. Op de staatsbegroting is er geen geld voor het exploiteren van de fysieke faciliteiten. Wel erkent Atida dat herstel en beheer van de accommodatie behoort tot de prioriteiten van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport. "We zijn nu bezig met projecten en proberen daarbij samen te werken met particulieren. Het Staatolie Sportfonds, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond en organisaties die vanuit de private sector bereid zijn te helpen, komen ook op onze lijst om eventueel zaken mee te doen."

Atida oordeelt positief over een landelijke scan die de vorige regering had gemaakt van de bestaande accommodaties, maar voegt toe dat de werkzaamheden niet zijn voltooid. "De inventarisatie moet worden aangepast." Het is de Ware Tijd bekend dat over de exploitatie enkele maanden geleden gesproken is met stichtingen en beheerders om een beeld te krijgen over de gang van zaken bij het beheer van overheidsaccommodaties. Bij die gesprekken zijn knelpunten naar voren gekomen waarbij kanttekeningen zijn geplaatst en is aangedrongen op verbetering.

  Tweet 

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina

| de ware tijd | Door: Redactie