• dinsdag 21 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Onbehoorlijk bestuur

| de ware tijd | Door: Redactie

PRESIDENT CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI heeft vanaf het aantreden van zijn regering in juli 2020 aangegeven dat hij behoorlijk bestuur zou voeren. Onacceptabele zaken waar zijn voorganger zich schuldig aan had gemaakt, zouden niet meer voorkomen.

Tij en ontij beweert het staatshoofd dat zijn regering behoorlijk bestuur hoog in haar banier voert. Na 2,5 jaar wijst de praktijk anders uit. De regering grossiert in handelingen en besluiten die allemaal kunnen worden gekwalificeerd als onbehoorlijk bestuur.

Het is onacceptabel dat het bedrijf officieel wordt geleid door een persoon tegen wie er ernstige strafrechtelijke bedenkingen zijn

Het laatste staaltje is de benoeming en aanstelling woensdag van Leo

Brunswijk als directeur van de Energiebedrijven Suriname (EBS). Dat hij in ruil voor het afstand doen van topposities die hij bekleedde in verschillende raden van commissarissen van staatsbedrijven als directeur van de EBS zou worden benoemd, hoeft geen probleem te zijn.

Maar wanneer er ernstige verdenkingen van mogelijke betrokkenheid bij corruptie binnen de EBS tegen hem zijn, dan is het kies dat met de benoeming en aanstelling pas op de plaats wordt gemaakt totdat de man verschoond is van de verdenkingen. Dat is niet gebeurd.

Door het gerenommeerde bureau Ernst & Young is medio vorig jaar een rapport uitgebracht waarin ernstige kanttekeningen zijn geplaatst bij aankopen die zijn gedaan in opdracht van Brunswijk, die als waarnemend directeur fungeerde.

De EBS zou door die aanschaffingen financieel zijn benadeeld. Het Openbaar Ministerie had bekendgemaakt dat in deze zaak een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld en Brunswijk kreeg een uitreisverbod. Het resultaat van dat onderzoek is nooit openbaar gemaakt.

Het is van belang dat de samenleving, precies zoals die op de hoogte werd gesteld dat er onderzoek werd gedaan, ook wordt geïnformeerd wat het resultaat daarvan is. Indien het geen strafbare feiten heeft opgeleverd, dient Brunswijk publiekelijk te worden verschoond.

Het is onacceptabel dat het bedrijf officieel wordt geleid door een persoon tegen wie er ernstige strafrechtelijke bedenkingen zijn. Behoorlijk bestuur wordt niet met de mond beleden, maar uit zich in de handelingen die worden gepleegd of nagelaten door een regering.

| de ware tijd | Door: Redactie