• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OM verscherpt in hoger beroep bewijslast tegen verdachten Hausil in CBvS-rechtszaak

| de ware tijd | Door: Wilfred Leeuwin

Hausil riskeert ondanks vrijheid wederom gevangenisstraf

PARAMARIBO — Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag bij de voortzetting van het hoger beroep in de geruchtmakende rechtszaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn bewijslast tegen de verdachten Ashween Angnoe en Faranaaz Hausil aangescherpt. De vervolging blijft, zoals eerder het geval was bij ex-CBvS-governor Robert van Trikt en voormalig directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, bij haar oordeel dat nu ook Angnoe en Hausil schuldig zijn.

Het OM eist voor Angnoe, de zakenpartner van Van Trikt die voorwaardelijk vrij is, bevestiging van het vonnis in eerste aanleg. Hausil, voormalig juridisch directeur

van de CBvS die met het uitzitten van twee derde van haar straf in aanmerking was gekomen voor vervroegde vrijlating, riskeert met het aantekenen van hoger beroep, nu weer in het gevang te belanden. Het OM eist vernietiging van haar vonnis in eerste aanleg en opnieuw veroordeling, weliswaar is de strafeis nu drie jaar, met aftrek van de tijd die zij al heeft doorgebracht in het gevang.

Sinds het begin van het hoger beroep in oktober vorig jaar zijn de verdachten en hun advocaten van mening dat het OM geen of nauwelijks aandacht besteedt aan de redenen waarom zij hoger beroep hebben aangetekend tegen hun veroordeling in eerste aanleg. Volgens hen zijn er nieuwe feiten en ontlastend bewijsmateriaal naar boven gekomen die hun onschuld bewijst.

Anticorruptiewet

Ook zijn met name de advocaten van mening dat de officier van justitie, die het OM vertegenwoordigt, niet voldoende technische kennis heeft van deze rechtszaak. Daardoor zijn er onterechte verdachtmakingen geuit en zaken uit hun verband gehaald.

Bij de verdachten en hun advocaten is het nog altijd een grote vraag als hier sprake moet zijn van een strafrechtelijke vervolging of dat deze kwestie meer iets is voor het bestuur of administratief recht. “Politiek beleid en functioneren binnen het overheidsapparaat zijn strafbaar gemaakt, terwijl niet publieke personen op basis van een onvolledige Anticorruptiewet worden veroordeeld”, zeggen de juristen.

Medepleger

Bij Hausil heeft de vervolging in het requisitoir alle punten, waar zij als medeplichtige werd aangemerkt, nu verscherpt met de term medepleger. Het OM heeft maandag aangevoerd dat zij een bewuste rol heeft gespeeld bij wat zich heeft afgespeeld bij de moederbank in 2019. Weer wordt Hausil ervan verweten een speciale afgezant te zijn geweest van Gillmore Hoefdraad, de ex-minister van Financiën.

Zij zou namens of in opdracht van hem contracten en brieven hebben geschreven aan de bank voor projecten en de verkoop van panden die niet eens van de staat waren. De officier van justitie vindt dat de voormalige juridisch directeur haar positie heeft misbruikt en de bank niet heeft beschermd. Zij heeft willens en wetens meegewerkt om de toenmalige regering of wel de staat financieel te bevoordelen ten koste van de bank, die hierdoor financieel nadeel heeft geleden en tegelijkertijd schade heeft aangericht aan de samenleving.

Positie misbruikt

Bij Angnoe was het volgens het OM zijn directe betrokkenheid als zakenpartner van Van Trikt. De registeraccountant zou zijn positie hebben misbruikt. Hij zou samen hebben gespannen met zijn zakenpartner om te worden aangesteld als diens adviseur of vertrouwenspersoon bij het toekennen van contracten aan Clairfield.

Dit Belgische bedrijf zou, na het hebben gekregen van de projecten, het accountantsbedrijf Orion hebben aangetrokken als onderaannemer. Angnoe is directeur van Orion en is samen met Van Trikt aandeelhouder. Net als in eerste aanleg viel het OM over de relevantie van de projecten en de toegekende bedragen die contractueel zijn afgesloten voor het uitvoeren voor de projecten.

De verdediging, die nog aan het woord moet komen, zegt nu al dat alle aantijgingen kunnen worden weerlegd door onder meer het in 2021 uitgekomen jaarverslag van de CBvS over 2019, rapporten van internationale instituten zoals het Internationaal Monetair Fonds en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, waarin onder meer de projecten die zijn uitgeschreven in 2019 als goed beleid worden getypeerd. Verder nog getuigenverklaringen en andere technische en juridische aspecten, waaraan het OM, volgens hen, voorbij is gegaan.

Op 6 maart zullen de advocaten hun pleidooi houden voor Van Trikt en Kromosoeto en op 3 april voor Angnoe en Hausil. Hoefdraad heeft rechtsingang gekregen om ook in hoger beroep te gaan tegen zijn vonnis dat in eerste aanleg door het Hof van Justitie bij verstek was uitgesproken.

| de ware tijd | Door: Wilfred Leeuwin