• dinsdag 31 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

OM laat zich niet onder druk zetten; nieuwe website gelanceerd

| starnieuws | Door: Redactie

v.l.n.r.: advocaat-generaal Carmen Rasam, wnd pg Garcia Paragsingh en hoofdofficier Astrid Niamat. (Foto: Ranu Abhelakh) Het Openbaar Ministerie (OM) streeft naar een betere communicatie met de samenleving. Via de vernieuwde website en een Facebookpagina zal het vervolgingsinstituut relevante informatie zoals procedures, aanvraag bezoekpasjes, vacatures, bekendmakingen en persberichten delen. Waarnemend procureur-generaal (pg) Garcia Paragsingh sluit het niet uit dat in de toekomst
ook (spraakmakende) beslissingen op strafrechtelijke verzoeken vanuit de gemeenschap gepubliceerd zullen worden. Met een druk op de knop lanceerde de pg op vrijdag de vernieuwde website van het Parket, kondigde de Facebookpagina en introduceerde de nieuwe communicatiemedewerker. Paragsingh ging ook even in op de aantijgingen richting het OM en benadrukte dat het OM het werk doet op basis van de grondwettelijke taak. Het OM handelt zonder aanzien des persoons, “en wij laten ons ook niet onder druk zetten”. Zodra het OM kennis draagt van gepleegde strafbare feiten, die ernstig worden geacht, geeft het instructies aan de politie om onderzoek in te stellen. “We kijken daarbij niet om wie het allemaal gaat. Wij moeten ons werk gewoon doen en we moeten ons werk onbevreesd kunnen doen.” De pg stelde dat het OM altijd objectief, onpartijdig bezig is. “We laten ons niet leiden door etnische sentimenten.” Over de vele uiteenlopende kritieken vanuit de samenleving op de werkwijze van het OM, zegt Paragsingh dat het OM niet op elke publieke reactie zal reageren. “Wij laten ons niet leiden door de waan van de dag”, en het OM zal wat onjuist, onterecht en incorrect is wel weerspreken. “We hebben het niet in de hand als mensen zo willen denken over het Openbaar Ministerie. Ik weet dat al mijn officieren elke dag hun best doen om het Openbaar Ministerie in een goed daglicht te brengen.” Opbouwende kritiek wordt meegenomen en nagegaan wat te veranderen. Van afbrekende kritiek wordt ook nota van genomen maar gelaten voor wat die is. “We zitten niet in een ivoren toren maar willen inderdaad ook de brug slaan naar de samenleving, vandaar ook de communicatiemedewerker.” Het OM lanceerde vrijdag de vernieuwde website. Advocaat-generaal Carmen Rasam benadrukte dat de officieren om verschillende redenen, zoals onderzoeksbelang niet altijd kunnen ingaan op vragen van de pers over lopende strafonderzoeken en die ter terechtzittingen, zoals het 8-december strafproces. Het Hof van Justitie zou eventueel persrechters kunnen aanwijzen om journalisten te woord te staan. Voorafgaand aan de lancering van de website legde Paragsingh haarfijn de grondwettelijke taak en werkwijze van het OM en de pg uit. Hierin nam zij de werkstructuren zoals de piketdienst, reguliere overlegmomenten onderling, met leden van het Korps Politie Suriname en het driehoeksgesprek pg-justitieminister-korpschef mee. Ook deelden de pg en officieren belast met verkeer- en jeugdzaken enkele updates over de werkzaamheden. Het gebeurt weleens dat officieren gebeld worden voor informatie omtrent een zaak bij de politie, maar zij hiervan geen kennis dragen; nog niet op de hoogte zijn gesteld door de politie. Zodra politiefunctionarissen iets afweten van strafbare feiten moet het OM nu gelijk rapportage krijgen, dit op basis van zijn grondwettelijke taak en de wet op de rechterlijke organisatie. Het OM draait nu een pilotproject samen met de politie waarbij dossiers (al dan niet volledig), binnen enkele uren, de volgende dag al het OM moeten bereiken. Er is een instructie uitgegaan dat eerst aangifte, de feiten en omstandigheden onderzocht worden alvorens een verdachte wordt aangehouden en in verzekering (IV) wordt gesteld. “Niet eerst insluiten en daarna feiten en omstandigheden onderzoeken.” In het voorlopige dossier moet deze informatie al staan die aanleiding is voor de IV.’ De pilot zal twee tot drie maanden duren. Binnenkort gaat het OM de voorgeleiding van alle verdachten via videolink afwikkelen. Het afstand horen van verdachten loopt al vanuit Nickerie en zal ook plaatsvinden op politieposten te Groningen Rijsdijk en Meerzorg. Deze werkwijze wordt verkozen boven die van verdachten laten afreizen naar Paramaribo of telefonische verhoren zoals in de covidperiode. Vorig jaar lanceerde het OM de Unit Public Relations met als doel de samenleving te voorzien van informatie, gevraagd en ongevraagd. Er werden twee persofficieren aangewezen en die hebben nu versterking van de communicatiemedewerker.

| starnieuws | Door: Redactie