• maandag 15 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Oemrawsingh: Genoegdoening na gerechtigheid

| starnieuws | Door: Redactie

Sunil Oemrawsingh

Voor nabestaande Sunil Oemrawsingh is er in het 8 decemberstrafproces pas genoegdoening wanneer gerechtigheid is geschied. Er moet eerherstel plaatsvinden van de 15 mannen die vermoord zijn op 8 december 1982. Oemrawsingh zegt in een interview met Starnieuws dat de slachtoffers ervan beschuldigd zijn dat ze CIA-agenten waren die een coup wilden plegen via een invasie. Hij had als nabestaanden niet anders verwacht dan dat de Krijgsraad het vonnis van 20 jaar gevangenisstraf tegen ex-legerleider Desi Bouterse zou bevestigen. Oemrawsingh is ook voorzitter van de stichting 8 december 1982.

Met het stigma van couppleger hebben de familieleden van de vijftien mannen al die tijd moeten leven, stelt Oemrawsingh. De slachtoffers wilden de rechtsstaat herstellen en in een rechtsstaat moet het gelijkheidsbeginsel bestaan. "Eenieder is presumed innocent until proven guilty. Hij is guilty dus moet hij uit de gemeenschap verwijderd worden, waardoor de samenleving veiliger wordt. Genoegdoening in de betekenis van schadeloosstelling, daar wordt serieus over nagedacht", zegt Oemrawsingh.

Bouterse moet achter slot en grendel vindt Oemrawsingh. Dat is nou de essentie van de rechtsstaat... eenieder is gelijk voor de wet. "Er zullen naar alle waarschijnlijkheid georkestreerde protesten zijn, maar daar kunnen we als nabestaanden en ik denk als totale samenleving, niet voor buigen. Dat zou een affront zijn naar de 15 mannen en andere verzetsstrijders uit de militaire periode".
Het was vanaf het begin van de verzetszaak duidelijk dat de verdachte misbruik maakte van de mogelijkheid om in  verzet te gaan na het verstekvonnis. Het verzet biedt juist de mogelijkheid aan de veroordeelde om duidelijk te maken waarom hij het niet eens is met het vonnis en om nieuwe gezichtspunten, bewijzen te overleggen of getuigen op te roepen. In tegenstelling daartoe doet de veroordeelde Bouterse een beroep op zijn zwijgrecht. Dat is volgens hem misbruik maken van de mogelijkheid met als ware bedoeling het traineren van het rechtsproces.

Wat wel de nabestaanden steekt volgens Oemrawsingh is het feit dat de veroordeelden van medeplichtigheid van 15-voudige moord, vrij rondlopen "en dat is in feite een grove schending van het gelijkheidsbeginsel. Andere criminelen genieten deze benadering niet". Een andere pijnlijke ervaring is dat Bouterse alle ruimte krijgt om gebruik te maken van de rechten die hem toekomen als verdachte, echter zijn de 15 mannen die vermoord zijn op 8 december, alle rechten ontnomen door deze zelfde man. Zij zijn zonder enige vorm van proces vermoord.

Ook in hoger beroep zal er geen ander resultaat uit de bus komen, meent Oemrawsingh. Feit is dat de mogelijkheden van Bouterse langzaam maar zeker uitgeput raken. Recent is ook de gewijzigde Amnestiewet 2012 door het Constitutioneel Hof in strijd verklaard met de Grondwet en met een aantal artikelen uit het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten en het Amerikaans Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gevolg van deze uitspraak van het Constitutioneel Hof is dat Bouterse geen amnestie voor zijn misdaden geschonken kan worden en dat straffeloosheid niet verheven kan worden tot norm in de rechtsstaat. De wet is ingetrokken door De Nationale Assemblee en intussen afgekondigd in het Staatsblad. Oemrawsingh vindt dat de nabestaanden lang genoeg hebben gewacht en dat de redelijke termijn voor gerechtigheid, ruimschoots overschreden is. Gehoopt wordt dat alle betrokken instanties de gerechtigheid niet langer dan nodig tot een levende werkelijkheid maken.

| starnieuws | Door: Redactie