• maandag 15 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Objectsubsidie brandstof wordt afgeschaft

| de ware tijd | Door: Redactie

Tekst en beeld Ivan Cairo

PARAMARIBO — Met ingang van 1 september wordt de subsidie van brandstof aan de pomp afgeschaft. Geleidelijk aan zal de marktconforme prijs worden gehanteerd die een afgeleide zal zijn van de prijs op de wereldmarkt. Autobezitters van de categorieën P1, P2 en P3 en bromfietsers zullen, met een bedrag gelijk aan maximaal de prijs van een volle tank normale brandstof, worden gesubsidieerd. Daartoe wordt het Oli Moni-subsidiesysteem geïntroduceerd waarmee de komende weken proef wordt gedraaid.

Eigenaars van P4-voertuigen, de luxere auto’s, komen niet in aanmerking voor subsidie. In totaal gaat het om eigenaars van 133.000 auto’s en 24.000 bromfietsen die in aanmerking zouden kunnen komen voor de subsidie. Dat kwam donderdag naar voren tijdens een persconferentie van de regering.

“Elke automobilist zal slechts één voertuig mogen registreren om in aanmerking te komen voor subsidie. Heeft een huishouden twee voertuigen, dan zal de tweede auto door een ander gezinslid moeten worden geregistreerd”

Adviseur van de minister van Financiën, Viren Ajodhia, die nauw betrokken is bij deze zaak legde uit dat de nieuwe vorm van subsidie voornamelijk bedoeld is ter bescherming van de burgers tegen de grillige ontwikkelingen op de oliemarkt, met name de hoge prijs. Vooral op de middenklasse wordt gemikt, omdat deze groep bij kostenverlichtende maatregelen veelal over het hoofd wordt gezien, merkte hij op. “Deze groep mag niet vergeten worden.”

Momenteel bedraagt de subsidie die de Staat maandelijks neertelt ten aanzien van brandstof tussen de SRD 150 miljoen en SRD 200 miljoen. De verwachting is dat circa SRD 50 miljoen gereserveerd zal worden voor het Oli Moni-systeem. Elke automobilist zal slechts één voertuig mogen registreren om in aanmerking te komen voor subsidie. Heeft een huishouden twee voertuigen, dan zal de tweede auto door een ander gezinslid moeten worden geregistreerd.

QR-code

Er is voor de Oli Moni-subsidie een speciale website gebouwd waar men zich kan registreren. Het systeem wordt momenteel uitgetest en medio deze maand zal in een bepaald gebied worden proefgedraaid om na te gaan hoe dit in de praktijk werkt. Elke goedgekeurde aanvraag krijgt een QR-code waarin alle gegevens van de begunstigde en diens voertuig zal zijn opgeslagen.

Bij het tanken zal de pompbediende via speciaal daartoe afgesteld apparatuur de kosten voor de brandstof aftrekken. Zodra het subsidiebedrag voor een desbetreffende maand is gebruikt, zal de automobilist zelf moeten betalen indien nog meer brandstof nodig is. Niet gebruikte subsidie vervalt en kan niet opgespaard worden.

Behalve de autocategorie zal ook als criterium het inkomen van de automobilist gelden. De inkomensgrens zal volgens Ajodhia zodanig gesteld worden dat personen die de subsidie echt nodig hebben die ook zullen krijgen. Het is niet de bedoeling dat zo veel als mogelijk mensen worden uitgesloten. In december zal een evaluatie van het systeem worden gedaan en indien nodig worden aangepast. De invoering van marktconforme brandstofprijzen is mede bedoeld om smokkel van brandstof naar het buitenland te ontmoedigen.

| de ware tijd | Door: Redactie