• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname
default

OAS Mensenrechtencommissie na 10 jaar weer in Suriname

| starnieuws | Door: Redactie

De Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens (IACHR) is in Suriname voor een technisch samenwerkings- en promotiebezoek. Het doel van het werkbezoek is om de betrekkingen van de Commissie met het land te versterken en het technische samenwerkingsmechanisme te bevorderen; tevens om te werken aan institutionele versterking van mensenrechtennormen tussen statelijke en niet-statelijke actoren.

Dit bezoek vindt plaats 10

jaar na het laatste bezoek van de Commissie in 2013.

De delegatie staat onder leiding van Commissaris Stuardo Ralón, eerste vicevoorzitter van de IACHR, tevens rapporteur voor Suriname, en commissaris Margarette May Macaulay, tweede vicevoorzitter. Met hen zijn ook meegereisd een team van specialisten van het uitvoerend secretariaat die verschillende technische gebieden vertegenwoordigen.De delegatie van het IACHR heeft ontmoetingen met autoriteiten en vertegenwoordigers van de Staat, evenals met vertegenwoordigers van niet-statelijke actoren. De IACHR wil samen met Suriname de technische samenwerking bevorderen over belangrijke mensenrechtenkwesties. Tijdens het bezoek wordt een aantal trainingsworkshops gehouden over het Inter-Amerikaanse mensenrechtensysteem, de instrumenten van de IACHR en hun strategisch gebruik. De workshops zijn bedoeld voor vertegenwoordigers van staatsinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere relevante actoren.Het bezoek wordt uitgevoerd in het kader van de acties die de IACHR als prioriteiten heeft aangemerkt bij de goedkeuring van haar Strategisch Plan 2023-2027, met name het onderdeel ‘Bijzondere Aandacht voor het Caribisch gebied'. De komst van de delegatie is deel van een werkplan voor de komende maanden dat met de Staat Suriname is overeengekomen. De IACHR benadrukt de medewerking en bereidheid van de Staat Suriname om dit bezoek mogelijk te maken. De IACHR is een belangrijk, autonoom orgaan van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), en ontleent zijn mandaat aan het OAS-Handvest en het Amerikaanse Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Inter-Amerikaanse Commissie heeft een mandaat om de eerbiediging en verdediging van de mensenrechten in de regio te bevorderen en treedt op dit gebied op als overlegorgaan voor de OAS. De Commissie bestaat uit zeven onafhankelijke leden die individueel worden gekozen door de Algemene Vergadering van de OAS en die niet hun land van herkomst en of verblijf vertegenwoordigen. Het bezoek duurt tot 8 februari.

| starnieuws | Door: Redactie