• maandag 02 October 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

O P S P O R I N G: Jongaman, Clifton alias “Keppie”

| KPS | Door: Redactie

KORPS POLITIE SURINAMEBestrijding Zware CriminaliteitForensische Opsporing.Telefoon: 404022O P S P O R I N G

De Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte met de volgende personalia:———————————–Jongaman, Clifton alias “Keppie”———————————geboren op 18 september 1987 te Frans-Guyana en wonende aan de Balistraat # 03 te Moengo in het district Marowijne.

Jongaman, Clifton alias “Keppie”, voornoemd wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan moord, medeplegen/ medeplichtigheid tot moord; doodslag, medeplegen/ medeplichtigheid aan doodslag; bedreiging met misdrijf; deelneming criminele organisatie, overtreding Wet Verdovende Middelen en overtreding Wet Money Laundering.

Een ieder die

informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de politie van de Unit Cold Case op het telefoonnummer 402134, het Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Paramaribo, 21 november 2022,De Procureur- Generaal bij het Hof van Justitie in Suriname,

namens deze,De inspecteur van politie 1e klasse,N.A. Djamad

    | KPS | Door: Redactie