• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nurmohamed wil structurele aanpak wateroverlast

| starnieuws | Door: Redactie

President Chan Santokhi heeft zich donderdag georiënteerd in diverse gebieden in Paramaribo die te kampen hebben met wateroverlast. Minister Riad Nurmohamed legt uit dat er een roadmap moet komen. 

Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) wil een roadmap voor een gefaseerde aanpak van de problematiek van wateroverlast.  Volgens hem moet er bij totstandkoming van de roadmap nagegaan worden of de bouweisen veranderd moeten worden en of er verschuivingen of verplaatsingen nodig zijn. “Die studies zijn al gedaan en de adviezen zijn er al, maar nu moet er een roadmap worden gemaakt”, zegt Nurmohamed.

Ruimtelijke Ordening en Milieu is hiermee belast en is met wetenschappers bezig binnen een paar weken een actieplan af te hebben. “Dan heeft de regering dat ook als leidraad”, laat Nurmohamed optekenen tegenover de Communicatiedienst Suriname. Dit is nodig voor een structurele aanpak van de problematiek. De regering heeft een aantal teams ingesteld, waaronder het watercrisisteam van ministers.

“Maar er is los van het NCCR ook een team ingesteld dat het actieplan van de regering moet gaan formuleren op basis van voorgaande studies. Daaruit moet voortvloeien wat er moet gebeuren, welke richting opgegaan en welke acties ondernomen moeten worden.” Binnen het team hebben alle vertegenwoordigende ministeries hun taken en rol, waarbij vooral een goede afstemming van belang is.

De wateroverlast heeft vanaf vorig jaar ernstige vormen heeft aangenomen. Hoewel het dit jaar wat erger is dan 2021, is volgens de bewindsman de ontwatering wel soepeler verlopen. Echter is de noodzaak van duurzame maatregelen, zodat het water sneller kan wegtrekken, groter aan het worden. Daarenboven komt ook de sociale hulp die gepaard gaat met de problematiek.

Nurmohamed geeft aan dat dankzij de inspanning van zijn departement het probleem vorig jaar beperkt kon werken. Er zijn toen heel wat kanalen en trenzen opgehaald. Het ministerie is dit jaar vooral bij de mondingen van rivieren en kreken bezig geweest, met als resultaat dat het water sneller kon wegtrekken. 

Ondanks de maatregelen zijn de gebieden die onderlopen daarmee niet verholpen. Deze plaatsen blijven volgens de minister door de aanhoudende regens onder water lopen, terwijl het water op andere plekken binnen 24 uur al is weggetrokken. Nurmohamed spreekt van een lastige situatie, die alles ontregelt doordat woningen en scholen onderlopen.

“Het is een structureel probleem, een rampsituatie die zich steeds herhaalt”, stelt de OW-minister. De capaciteit en mogelijkheden van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeersing moeten uitgebreid moeten worden, vooral omdat dit soort rampen zich in de toekomst vaker zullen voordoen.

| starnieuws | Door: Redactie