• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NPS-voorzitter: Breed gedragen wijziging Kiesstelstel

| starnieuws | Door: Redactie

NPS-voorzitter Gregory Rusland NPS-voorzitter Gregory Rusland is er voorstander van dat er een zo breed mogelijke oriëntatie moet zijn bij de wijziging van de Kiesregeling. Naast afstemming binnen de coalitie moet er overleg zijn met andere relevante groepen. Er moet een systeem worden ontwikkeld waar brede lagen van de samenleving zich in terug kunnen vinden. Het systeem
moet van dien aard zijn, dat na een tijdje niet meer teruggegaan hoeft te worden naar het Constitutioneel Hof. Rusland merkt in gesprek met Starnieuws op dat enige tijd geleden vanuit de 'groene partij' is aangegeven dat de Kiesregeling aanpassing behoeft. Deze kwestie is ook binnen de coalitie aangekaart en afgesproken is dat er gewerkt zou worden aan de wijziging van het kiesstelsel. De uitspraak van het Constitutioneel Hof over de zetelverdeling is in lijn met wat als onrechtvaardig wordt ervaren. Er is veel kritiek geweest in de loop der jaren op de Kiesregeling van 1987. Er zijn diverse voorstellen aangedragen tot wijziging van de Kiesregeling die niet zijn meegenomen. Tijdens de vorige regering is er een verbod gekomen op politieke partijen voor coalitievorming voorafgaand aan de verkiezing. Door de onderwaardering van de stem van de kiezers uit onder andere Paramaribo en Wanica hebben diverse partijen, waaronder de NPS, te weinig zetels toebedeeld gekregen. Het kiesstelsel moet de participatie van alle districten van het land goed weerspiegelen. Ook de diverse bevolkingsgroepen moeten zichtbaar zijn. Dit is een grote uitdaging, meent de NPS-voorzitter. Er moeten zakelijke en gezonde discussies worden gevoerd. Rusland benadrukt dat tijdig gewerkt moet worden aan de wijziging van de Kiesregeling, opdat zonder problemen de verkiezingen ingegaan kunnen worden in 2025.

| starnieuws | Door: Redactie