• vrijdag 31 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nog geen besluit regering rapport EBS-tarievencommissie

| dagblad suriname | Door: Redactie

De regering heeft nog geen besluit genomen met betrekking tot de aanbevelingen en voorstellen die zijn gedaan door EBS-tarievencommissie. De EBS-tarievencommissie is op 21 oktober vorig jaar door toenmalig waarnemend minister van Financiën en Planning, Albert Ramdin, geïnstalleerd met het doel om advies uit te brengen aan het clusterteam van ministers over de juiste stroomtarieven. 

Medio december had de commissie haar rapport af en officieel gepresenteerd aan de regering. Op verzoek van de regering wordt de verschillende stakeholders de ruimte geboden om hun reactie op het rapport te geven en hun inbreng te geven. 

De EBS-tarieven commissie is een initiatief van de

vakbeweging, maar ook andere stakeholders zijn erbij betrokken. Commissie-voorzitter is Dayanand Dwarka. In haar rapport wordt een aantal aanbevelingen gedaan die bij implementatie ervan kunnen zorgen dat de stroomtarieven tussen de 30 en 40 procent omlaag gaan. 

Behalve doorvoering rationaliserings- en efficiencymaatregelen in de bedrijfsvoering van EBS, wordt in het rapport voorgesteld om het energieleveringscontract dat de Staat Suriname heeft met Staatsolie N.V., wordt opgeschort en daarvoor in de plaats de EBS rechtstreeks nieuwe contracten aangaat met Staatsolie. Daarbij dient de prijs die Staatsolie in rekening brengt voor stroomleveranties omlaag gebracht te worden. 

Staatsolie brengt een te hoge prijs in rekening voor stroomleveranties, te weten US$ 70 per barrel HFO (zware olie voor energieopwekking). 

Prijs HFO Staatsolie oneigenlijk hoog 

In het rapport wordt aangegeven, dat deze met USD 8,30 per barrel omlaag moet naar USD 61,70. Komt de prijs van HFO marktontwikkelingen in de wereld boven USD 61,70 te liggen, dan stelt de EBS-tarievencommissie voor een brandstofsubsidie te plegen door het verschil in de barrelprijs te subsidiëren uit een in te voeren royalty op koolwaterstoffen (ruwe olie). De voorgestelde royalty wordt geheven over de bruto omzet die de royaltyplichtige (oliemaatschappijen) heeft behaald in de maand. Het voorgestelde royaltytarief varieert tussen de US$ 2 tot US$ 12 per barrel afhankelijk van de internationale oliemarktprijs.

De huidige regering heeft bij haar aantreden aangegeven subsidies, dus ook de subsidie aan de EBS, af te bouwen. Deze subsidie afbouw maakt deel uit van het IMF-programma. De eerste drastische verhoging van de EBS-tarieven van tussen de 100% en 300% vond medio 2021 plaats. De consequentie van het terugbrengen van de subsidies is dat de verbruikers steeds meer zullen moeten betalen voor stroom. Het is bekend, dat de samenleving oneigenlijke stroomtarieven betaalt. Ook is bekend, dat het mogelijk moet zijn om lagere tarieven te betalen. Een doorlichtingsrapport van het bureau Ernst & Young geeft aan welke maatregelen binnen de EBS doorgevoerd moeten worden die zouden moeten resulteren in een aanmerkelijke verlaging van de stroomtarieven. 

Vakbeweging en private sector 

Ondanks de voorgestelde maatregelen bleek, dat de regering ongestoord doorging met verdere verhoging van de tarieven. De vakbeweging, met name Vakcentrale C-47, en de private sector gingen in het geweer tegen de 10% tariefsverhoging vorig jaar september. Pas nadat de vakbeweging acties aankondigde, koos de regering voor overleg. Daaruit is de EBS-tarievencommissie gerold, die nu een serie aanbevelingen en voorstellen heeft gedaan aan de regering voor de juiste stroomtarieven.

Jaarlijks geeft de overheid meer dan SRD 1 miljard uit aan subsidies aan de EBS. De regering heeft aangekondigd, dat deze subsidies afgebouwd zullen moeten worden in het kader van het IMF-programma. Afbouw van de subsidies zal tegelijk of voorafgegaan moeten worden met doorvoering van de efficiëntie maatregelen in de bedrijfsvoering van de EBS, alsook een complete doorlichting van de energie leveringscontracten met Staatsolie N.V. Dat zijn harde noten die zeer binnenkort gekraakt zullen moeten worden.

SS

| dagblad suriname | Door: Redactie