• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NL ambassade reageert na klachten over wachttijden bij aanvraag Schengen visa

| waterkant | Door: Redactie

De Nederlandse ambassade in Suriname heeft vandaag gereageerd op de slechte service die velen ervaren bij het aanvragen van Schengen visa. Enerzijds gaat het om de lange wachttijd voor het indienen van een visumaanvraag en het verkrijgen van een visum en anderzijds om de behandeling die men krijgt bij het visumaanvraagcentrum voor Nederland in Suriname: VFS Global.

Over het eerste zegt de ambassade zegt dat de capaciteit van de backoffice in Den Haag was aangepast aan de situatie van 2020 toen het vliegverkeer bijna stil lag. Sinds 4 september 2021 is het luchtruim weer langzaam open hetgeen gaandeweg geleid heeft

tot een grote toename van het werk bij VFS, de backoffice in Den Haag en op de ambassade.

Dit had weer lange wachttijden voor het indienen van een visumaanvraag tot gevolg. Deze wachttijd is inmiddels opgelopen tot zo’n 4,5 maand hetgeen leidt tot grote teleurstelling en frustratie bij mensen die willen reizen en daarvoor een visum nodig hebben.

“Hier komt echter in de komende weken/maanden langzaam verbetering in. VFS kan op dit moment 370 visumaanvragen per week afhandelen. Vanaf 22 augustus 2022 wordt dit opgehoogd naar 450 aanvragen en de week daarop naar 525 visumaanvragen per week. Nog weer twee weken later gaat dit aantal verder omhoog tot 600 aanvragen per week. Hiermee zitten we dan gelukkig weer op hetzelfde niveau als voor aanvang van de pandemie”, schrijft de ambassade.

In een verklaring meldt de ambassade verder:

“VFS zal vanaf 22 augustus 2022 de nieuwe slots gaan openstellen. Heeft u al een afspraak ingepland maar wilt u graag een afspraak op een eerder tijdstip, annuleert u dan eerst uw oude afspraak en boek vervolgens een nieuwe afspraak via de site van VFS Global. Dit kunt u zelf gratis online doen. Reist u als groep of gezin en heeft u niet op dezelfde datum een afspraak kunnen maken, meldt u dan bij VFS Global zodat zij u gezamenlijk kunnen uitnodigen voor het indienen van een aanvraag. Deze aanvragen zullen dan gecombineerd worden afgehandeld.

Sommige reisbureaus bieden aan deze afspraken voor u te maken. Zij rekenen hiervoor veelal een behoorlijke provisie. Let wel: deze provisie dekt NIET de kosten van de visumaanvraag. Die dient u te allen tijde zelf te voldoen bij VFS Global.

U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van een juist en volledig visumaanvraagdossier. Voor de eisen waaraan dit dient te voldoen raadpleeg de website van Nederland Wereldwijd via de volgende links voor Toerisme, voor Zakelijk bezoek, voor bezoek aan Familie en Vrienden, voor een Transitvisum, voor een Faciliterend visum en voor een Verlopen Verblijfsvergunning.

Ondanks de hierboven geschetste verruiming, zal het nog wel enige tijd nemen voordat de thans geldende achterstanden zijn ingelopen en de wachttijden tot een acceptabel niveau zijn teruggebracht. Wij vragen uw begrip hiervoor.”

Over het tweede, wat hieronder ‘de wanordelijke situatie bij VFS Global‘ genoemd wordt, heeft de ambassade echter niets gemeld:

| waterkant | Door: Redactie