• donderdag 29 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NIEUWE BANKWET MAG GEEN MONETAIRE FINANCIERING ACCOMMODEREN

| dagblad de west | Door: Redactie

Ondanks dat de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), al meerdere keren heeft aangegeven, dat in de nieuwe Bankwet monetaire financiering onder geen beding mag worden toegestaan, heeft de meerderheid van De Nationale Assemblee dit ongewijzigd goedgekeurd. Door de Staat de ruimte te bieden om onder ‘’buitengewone omstandigheden’’ toch weer een beroep te kunnen doen op de kredietfaciliteiten van de Centrale Bank (CBvS, de Bank), is de deur geopend voor de volgende economische crisis. Dit staat vermeld in het concept Centrale Bankwet 2022, en de daarbij behorende Memorie van Toelichting (MvT). Deskundigen zijn terecht bezorgd, want hoewel de minister van

Financiën en de governor van de CBvS zijn overeengekomen niet aan monetaire financiering te zullen doen, geldt dit slechts voor de periode van het EFF 2022-2024 met het IMF. Wat kunnen wij dan verwachten na die periode? We willen absoluut geen taferelen hebben, dat wanneer er een andere regering mocht aantreden, zij wederom misbruik zal maken van de mazen in de Bankwet.

De nieuwe Bankwet staat toe, dat zodra het IMF-programma is afgelopen, deze overeenkomst tussen de twee monetaire autoriteiten overboord kan worden gegooid, onder het mom van een noodsituatie. We weten allemaal inmiddels wat er is gebeurd toen de noodtoestand werd afgekondigd in het kader van de covid-situatie: nog steeds weten we niet waaraan alle gelden zijn besteed. Waarvoor wij nu met zijn allen moeten waken, is dat er nooit meer een regering aan de macht komt die onze staatskas leegrooft, onze kasreserves uitgeeft alsof er niets aan de hand is en meer dan 100 leningen afsluit, die wij als volk nooit zonder tegenslagen terug kunnen betalen. Wij, het volk, moeten niet trappen in leugens en manipulaties van politieke figuren die alleen hun eigen belang willen behartigen. Wij, het volk, moeten waken voor volksvertegenwoordigers met mooie woorden die vervolgens alleen slechte daden uitvoeren. De nieuwe Bankwet zal een veiligheidsklep zijn voor dit soort dieftige praktijken en daarvoor moeten wij blijven waken, anders zullen wij, het volk, blijven boeten voor de besluiten die de (mis)leiders maken in ‘s lands belang.

Wat meer dan duidelijk is, is dat wij inmiddels al boeten voor het wanbeleid van de vorige leiders, want het maandelijkse inkomen komt steeds verder onder druk te staan en daarbij wordt het voor de doorsnee burger steeds moeilijker om normaal in de dagelijkse behoeften te voorzien.

Dit kunnen wij van Keerpunt met zekerheid stellen, want op 24 december 2009, na bijkans 10 jaar monetair beleid van de toenmalige minister van Financiën Hildenberg en governor Telting, zei Standard & Poor’s, dat zij positieve vooruitzichten projecteerde voor ons land, gebaseerd op een afnemende buitenlandse schuld en het inlopen van achterstallige schulden. Dit werd gezegd over het beleid van de regering Venetiaan. Daarna kwam er een paarse regering in 2010 aanzitten onder het financiële wanbeleid van de welbekende statisticus, die een huis op Clevia kocht voor ruim USD 550.000. Dat huis is inmiddels in de boezem van de Staat en dient snel te worden verkocht, want jarenlang uitblijvend onderhoud eist zijn tol.  Maar we moeten nooit vergeten dat deze zelfde Hoefdraad 10 jaar later, in 2020 voordat hij het land ontvluchtte, een buitenlandse schuld van USD 4 miljard achterliet. Alles waarvoor Telting en Hildenberg hadden gewerkt, is kapot gemaakt in die 10 jaar. Het volk had toen niet door wat het onder het had, namelijk een stabiele economie en voor dit prudent beleid heeft de Surinaamse kiezer Venetiaan afgestraft in 2010. Het volk had niet door dat met dit besluit, het een tijdbom plaatste. Nu zijn we in 2022 en de financiële ravage die Hoefdraad heeft achtergelaten, wordt nu pas geordend. Schulden worden geherstructureerd en met schuldeisers worden nieuwe afspraken gemaakt. We moeten goed lering trekken uit het verleden en niet vergeten dat beleid en sterke instituten, de sleutel zijn tot een bloeiende economie. Zolang er nog chaos heerst binnen onze overheid, zullen wij moeilijk vooruitgang boeken. Het IMF heeft het bij het rechte eind met betrekking tot de overmatige subsidies en het overbelaste ambtenarenapparaat.  Tijdens het IMF-programma zullen we gegarandeerd nog een zware periode door moeten maken, maar als we uit die financiële put klauteren, zullen we wel verlichting meemaken.

| dagblad de west | Door: Redactie