• vrijdag 27 January 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

‘Niet meer stil zijn, kom op voor je rechten’

| de ware tijd | Door: Redactie

“Suriname is geen voetbalvereniging. We praten over ruim zeshonderdduizend mensen voor wie ervoor moet worden gezorgd dat ze een goed bestaan hebben. Daar moet serieus mee worden omgegaan. Suriname en de Surinamers zitten al 47 jaar in de modder en dat mag niet zo doorgaan. Competente mensen moeten nu opstaan om zich te bemoeien met het bestuur van dit land.” Dit zei criticus Sherwin Valies tijdens een door hem georganiseerde lezing met als thema ‘47 jaar onafhankelijkheid, tijd voor een nieuwe richting’, in het auditorium van Self Reliance.

Tekst en beeld Edwien Bodjie

Sherwin Valies hekelt de passieve houding van de burgers. “Er

komt zoveel op ons af, er wordt ons zoveel aangedaan, maar we blijven stil en accepteren veel.” Hij heeft opgeroepen om niet langer te zwijgen, maar dat burgers hun stem laten horen. “Niet meer stil zijn, kom op voor je rechten, ventileer je mening en wees niet bang.”

“Als mensen zich uitgesloten voelen, betekent dit dat wij hebben gefaald als samenleving”

De inleider constateerde dat er geen sprake is van duidelijkheid en continuïteit in beleid en riep op om niet langer plannen te maken voor de korte termijn – vijf jaar – zoals opeenvolgende regeringen hebben gedaan. Het is tijd om over te gaan op langetermijnplanning, vooral gericht op komende generaties en af te stappen van het systeem waarbij de nadruk ligt op het eigen- of partijbelang.

Valies: “Wat we ook niet moeten vergeten is dat de gemiddelde Surinamer laag is opgeleid. Met een laag opgeleid volk kom je niet vooruit, dus er moet veel worden gedaan aan ons onderwijs. Daarom moet  worden gewerkt aan een nationale visie. Een breed gedragen visie is niet aan een bepaalde partij of regering gebonden.” Hij dikte specifieke problemen aan, zoals het slechte onderwijssysteem, de slechte gezondheidszorg, onvoldoende huisvesting en werkgelegenheid en tegenvallende productie.

Decentralisatie

Palu-politicus Imran Taus onderstreepte dat zonder langetermijnplanning Suriname kansloos is in de wereld. Hij drong erop aan om de decentralisatiegedachte die al jaren wordt gepredikt eindelijk gestalte te geven, waardoor het land niet alleen vanuit Paramaribo zal worden bestuurd. “Er moeten veel meer burgers in de leiding van het land worden betrokken.” Hij is voorstander van een actievere rol voor de districts- en ressortraden.

Taus maakte zich sterk voor meer wetgeving maar niet zonder regelgeving. Die moet ervoor zorgen dat de wetten tot uiting komen en worden nageleefd. “Je kan niet rekenen op de werking van de wet als er geen regelgeving is.” Hij pleitte ook voor een inclusieve samenleving. “Als mensen zich uitgesloten voelen betekent dit dat wij hebben gefaald als samenleving.”

Hij is voorstander van sociaal-maatschappelijk beleid en wil dat de universiteit wordt betrokken bij onderzoeken die er toe doen. “Regering investeer in drie milieus: het gezin, de school en kinderopvang en sport-, jongeren- en buurtorganisaties omdat dit is wat in Suriname is doodgebloed.” Tot de burgers zei hij: “Je weet dat je veel meer in je mars hebt, sta op en help bouwen aan de toekomst van ons mooi paradijs.”

Ondernemen

Ondernemer Leanda Zeldenrust zei dat Suriname ver achter loopt bij andere landen op het gebied van zaken doen. “Het ondernemersklimaat is niet gunstig, terwijl ondernemerschap de ruggengraat is van een economie.”

Zij bekritiseerde de situatie rond het Klein- en Middelgroot Ondernemingenfonds (KMO), waar startende of doorstartende ondernemers terecht zouden moeten voor financiering. Dit fonds, dat valt onder het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, bestaat volgens Zeldenrust alleen op papier. “Kan iemand mij vertellen waarom het KMO-Fonds nog geen gestalte kan krijgen?” vroeg ze retorisch. “Bij de vorige regering niet en ook niet bij de huidige, die nu al langer dan twee jaar aanzit.”

Ze schreef het oponthoud indirect toe aan de diepgewortelde bureaucratie bij de overheid. “Deze zaken doen me pijn. Heel simpele dingen kunnen we niet van de grond tillen. Jongeren die in de toekomst voor de politiek zullen kiezen moeten mensen zijn die willen. Als je niet wil, kom niet, je gaat het verpesten en mensen gaan je uitschelden.”

Kon beter

De oud-ministers Ivan Fernald (NPS) en Diana Pokie (Abop) ondersteunden sommige visies van de inleiders. Fernald zei dat er wel is gewerkt de afgelopen jaren, maar onderkende ook dat het beter kon. Pokie schreef de situatie waarin land en volk nu verkeren toe aan slecht beleid en corruptie. “Ik zit al lang in de politiek, maar ben voor niks bang, omdat ik weet dat ik niks verkeerd heb gedaan; ik ken mezelf.”

NDP-parlementariër Melvin Bouva zei dat als het aan hem lag alle politieke partijen op pauze werden gezet. “En maken we een bundeling van jonge Surinamers om verandering te brengen, want a sani no e go.” Hij gaf verder aan dat Surinamers een cultuuromslag moeten maken. “Besef dat dit land van ons is, dus wij moeten het doen.”

| de ware tijd | Door: Redactie