• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Niamat onverbiddelijk: Ook na 40 jaar geschokte rechtsorde

| starnieuws | Door: Redactie

Hoofdofficier van justitie, waarnemend procureur-generaal, Astrid Niamat kort nadat de zitting werd geopend door fungerend hofpresident, Dinesh Sewratan. De pers kreeg de ruimte om foto's te maken. (Foto: Ranu Abhelakh)

Het kan niet anders dan dat de verdachte Desi Bouterse verantwoordelijk moet worden gehouden voor het op gruwelijke wijze om het leven brengen van vijftien slachtoffers van 8 december 1982. Waarnemend

procureur-generaal Astrid Niamat was dinsdag op de zitting in de hogerberoepszaak onverbiddelijk in haar reactie op het pleidooi van de raadsman van Bouterse, Irvin Kanhai. De vervolging vindt voorbedachte rade en kalm beraad voor moord op 15 weerloze slachtoffers onomstotelijk bewezen. Niamat stelde dat ook na 40 jaar er nog steeds sprake is van een geschokte rechtsorde. Zij vulde de motivering van de gevangenneming van Bouterse na uitspraak hiermee aan.

Op 31 juli zal Kanhai zijn dupliek houden. De verdachten zullen dan ook hun laatste woord voeren. Op de zitting die daarna wordt gehouden - vermoedelijk in oktober - zal voor de derde keer vonnis in deze slepende zaak worden geveld. De eis is 20 jaar cel en bij uitspraak onmiddellijke gevangenneming van Bouterse en vier van zijn medestanders. Het was het eerste optreden in het 8 decemberproces van hoofdofficier van justitie, Niamat, die de fakkel overgenomen heeft van advocaat-generaal Carmen Rasam, die met pensioen is.

Niamat voerde aan dat al hetgeen is aangedragen aan bewijsmiddelen, de ernst van de feiten, de gevolgen en de persoon van de verdachte de vervolging gemotiveerd de bevestiging van het bij verstek gewezen vonnis van de Krijgsraad en de gevangenneming heeft gevorderd. "In deze strafzaak is er alleen al, gezien de planmatigheid, de bijzondere gewelddadigheid en gruwelijkheid, de verstrekkende gevolgen voor de nabestaanden, de geschokte rechtsorde en de omstandigheid dat het betreft de moord op 15 slachtoffers alle reden voor een strafmaat zoals gevorderd door de vervolging", stelde de vervolgingsambtenaar.

Bouterse heeft volgens het Openbaar Ministerie tijdens het rechtsverloop geen inzicht willen verschaffen in wat er allemaal gebeurd is op 7 en 8 december 1982. Dit terwijl uit het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting wel duidelijk is geworden volgens Niamat dat het vermoorden van de vijftien slachtoffers op brute wijze moet hebben plaatsgevonden. Dit gelet op de verklaringen van de getuigen, militairen ter plaatse in het Fort Zeelandia en de stille getuigen op de plek des onheils, waaronder de muren van het gebouw en de kogelinslagen op de lichamen van de slachtoffers. "Voorts heeft de verdachte consequent ontkend het strafbare feit, zoals hem verweten, te hebben gepleegd, hoewel uit de opgesomde bewijsmiddelen duidelijk het tegendeel is gebleken".

Het is de vervolging niet gebleken dat de verdachte spijt heeft betuigd en verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft willen nemen, ook de politieke verantwoordelijkheid niet. Integendeel is uit het onderzoek gebleken dat de verdachte de vijftien slachtoffers en het buitenland bezwaart door aan te geven dat ze bezig waren met een tegencoup, zonder dat hij enig verslag heeft gedaan op welke wijze hij dat onderzoek zou hebben gepleegd. 

Volgens Niamat had Bouterse voldoende tijd en ruimte om zich te beraden op het te nemen besluit, met name het liquideren van de vijftien slachtoffers. "Immers waren deze slachtoffers in de avond van 7 december en de ochtend van 8 december opgehaald vanuit hun woningen/verblijfplaatsen. Tijdens het moment van ophalen en het doodschieten van deze slachtoffers zaten een aantal uren tussenin en ook zijn deze slachtoffers niet gezamenlijk in één keer doodgeschoten, doch bij delen en met tussenpozen van uren. Ook bleek er geen reden, dan wel een aanval van buiten te zijn, dus er was geen sprake van ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zoals de raadsman pleit".

De vervolging benadrukte dat de aard van het feit, de omstandigheden waaronder het begaan is alsmede de gedragingen van de verdachte vóór en tijdens het begaan van het feit eerder wijzen op een handelen door de verdachte in kalm beraad en rustig overleg. De raadkamer, voorgezeten door Dinesh Sewratan en bestaande uit de leden Anand Charan en Dennis Kamperveen, heeft raadsman Kanhai twee maanden de tijd gegeven om zich voor te bereiden op de dupliek van zijn vijf cliënten. Tegen allen is 20 jaar cel geëist en na uitspraak gevangenneming.

| starnieuws | Door: Redactie