• dinsdag 09 August 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Newmont verbreekt samenwerking met artsen die verdacht worden van medische ontucht

| suriname herald | Door: Redactie

Multinational Newmont is een intern onderzoek gestart naar verrichtingen van de artsen M.B en U.E. Gedurende de periode van dit onderzoek wordt de samenwerking met de twee artsen stopgezet. Voorts wordt de betrekking met de polikliniek waar Mohamed B. voor werkte verbroken. Dit besluit volgt nadat een werknemer en gezinslid van een tweede personeelslid rapportage deden van mogelijke medische ontucht van eerdergenoemde medici.

"Wij verrichten een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar deze rapportages," stelt het bedrijf in een rondschrijven. De naam van de praktijk waar M.B. bij betrokken was, is per direct verwijderd van de lijst van artsen, die een dienstbetrekking hebben met het bedrijf. Met onmiddellijke ingang is de dienstverlening met U.E., die verbonden is aan een laboratorium, stopgezet.

Het bedrijf waarschuwt het personeel en de gezinsleden in een memo om tot nader order geen gebruik te maken van de diensten van deze artsen. Newmont verwerpt elke vorm van seksueel aanraken van welke aard dan ook en van wie dan ook.

Het bedrijf roept zijn personeelsleden op om bij seksuele intimidatie daar melding van te maken. De multinational verwacht dat werknemers in gevallen van seksuele intimidatie een steun naar elkaar toe zijn.

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid is reeds op de hoogte van deze mogelijke medische ontucht. Hij heeft zich kritisch uitgelaten over het handelen. Hij raadt de slachtoffers aan om in contact te treden met de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Rakesh Gajadhar Sukul, zodat er een onderzoek kan worden ingesteld.

| suriname herald | Door: Redactie