• donderdag 27 January 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Neurochirurgische missie succesvol

| suriname herald | Door: Redactie

In het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) werden van 22 tot 26 november neurochirurgische operaties uitgevoerd door een team van neurochirurgen uit Leiden en Den Haag samen met de lokale neurochirurgen Harvey Kort en Rudi Tjong Tjin Joe. Het team bestond uit de gerenommeerde wervelkolom chirurg professor Wilco Peul uit Leiden en de neurochirurgen Rishi Nandoe en Wouter Moojen uit Den Haag.

In deze periode zijn negen patiënten geopereerd met diverse complexe hersenvaatafwijkingen, grote hersentumoren en complexe wervelkolomafwijkingen. Alle operaties zijn met succes uitgevoerd en ook na de operatie is het resultaat goed te noemen, meldt het AZP in een persbericht.

Het doel van deze missie was het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van kennis in technieken die in het AZP toegepast kunnen worden. Hierbij is er ook een direct voordeel voor de patiënt die in zijn of haar eigen omgeving is geopereerd en niet uitgezonden hoefde te worden naar het buitenland, wat ook forse kostenbesparingen heeft opgeleverd.

Deel van het team van de drie gast neurochirurgen was een ervaren operatieassistent uit Den Haag, Evan Spruijt. Hij heeft samen met de Surinaamse operatieassistenten de dames D. Redjosentono en N. Mijnals ervaringen en kennis uitgewisseld om ook op dit vlak het niveau in onze situatie te optimaliseren.

Dankzij extra inspanning van dokter Nandoe is bij deze missie een duur neuronavigatieapparaat geschonken aan de neurochirurgen van het AZP. Een neuronavigatieapparaat is een computersysteem met een camera die de beeldvorming (CT- en/of MRI-beelden) tijdens de operatie integreert, zodat de afwijking continu en exact kan worden gezien. Tijdens de operatie kan worden genavigeerd, zodat bepaald kan worden of alle tumor verwijderd is of waar belangrijke structuren lopen. Het transport en de logistieke afhandeling van het neuronavigatieapparaat is verricht door het Diaspora Medisch Team Suriname.

Gelet op de complexiteit en de risicovolle ingrepen was goede coördinatie en zorg vereist van diverse afdelingen waaronder de verpleegafdeling, de operatiekamer, de Intensive Care Unit (ICU) en de Neuro High Care Unit. Met name de ICU onder leiding van Navin Ramdhani, heeft een belangrijke bijdrage geleverd door te bewerkstelligen dat alle patiënten na deze complexe hersenoperaties, ondanks schaarste en de grote vraag naar ICU-bedden, de nodige intensieve zorg hebben gekregen. De planning is dat de neurochirurgische missies wederom op regelmatige basis uitgevoerd zullen worden.

| suriname herald | Door: Redactie