• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NEDERLANDSE BOEREN NAAR SURINAME?

| dagblad de west | Door: Redactie

De Surinaamse ambassadeur  bij het Koninkrijk der Nederlanden, Rajendre Khargi, probeert Nederlandse boeren ervan te overtuigen, naar Suriname te komen om hier een agrarisch bedrijf op te zetten. Khargi tracht in te spelen op de problemen die de Nederlandse boeren thans hebben met de overheid en wel met betrekking tot de stikstofproblematiek, die erin zal moeten resulteren, dat een aantal boerenbedrijven moet verdwijnen. Het gaat hierbij vooral om veeteeltbedrijven die te dicht bij natuurgebieden zijn gehuisvest en teveel stikstof produceren. De boeren verzetten zich hevig tegen de plannen van het kabinet Rutte en zijn niet van plan, hun bedrijven zonder

slag of stoot kwijt te raken. Te midden van deze boerencrisis in Nederland, heeft onze ambassadeur aldaar, gemeend op de ‘Floriade’ in  Almere, boeren op te roepen naar Suriname te komen om hier hun agrarisch bedrijf te vestigen. De ambassadeur dient te weten, dat een agrarisch bedrijf vanuit Nederland hierheen verplaatsen, niet zomaar op stel en sprong kan worden gerealiseerd. De Nederlandse boeren die zich momenteel zo fel verzetten tegen de plannen van het kabinet Rutte in de stikstofproblematiek, zijn overwegend veeboeren. Deze mensen met hun vee hierheen verplaatsen, zal heel moeilijk gaan, want het Nederlandse ‘bontevee’ zal hier niet kunnen aarden wegens de hoge temperaturen van ons tropisch klimaat. Khargi moet zich heel goed laten informeren door specialisten op het gebied van veeteelt in ons land, alvorens zomaar uitnodigingen te doen uitgaan naar Nederlandse boeren. Veehouders in Nederland zouden hun veestapel van melkkoeien eerst moeten vervangen, alvorens aan een Surinaams avontuur te beginnen. Ook pluimveehouders die naar de uitnodiging van Khargi wensen te kijken, moeten gedegen informatie verzamelen, alvorens de beslissing te nemen het hier te willen proberen. Natuurlijk is het mogelijk hier vee te houden, maar dan wél andersoortig vee dan men in Nederland in de weiden heeft grazen. Als Khargi zich wenst te richten op boeren die aan groot landbouw willen doen, zijn daar zeker wel mogelijkheden voor, maar dan moeten deze mensen wel over voldoende arealen kunnen beschikken. De overheid moet daarbij inkomen en we weten ook allemaal, hoe men in het verleden is omgesprongen met aanvragen voor grote landbouwarealen. De kosten van ontbossing en in cultuur brengen van zo een areaal zijn niet gering en niet elke agrariër heeft daar het geld voor of voor over. De Surinaamse ambassadeur moet naar onze mening, goed ruggespraak houden met ons staatshoofd, de bewindslieden op BIBIS en LVV, alvorens tal van uitnodigingen op een Floriade te doen uitgaan. Het is heel goed mogelijk tropische gewassen op grote schaal te gaan planten en daarna exporteren, maar daar zijn zware investeringen voor nodig. Dat moet allemaal goed bestudeerd en uitgewerkt worden, alvorens mensen zich hier in een avontuur komen storten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de bureaucratische rompslomp en eventuele tegenwerking van lokalen, die zich in hun bestaan bedreigd gaan gevoelen. We zijn niet tegen investeringen op elk gebied, en daar zullen de agrariërs uit het voormalige moederland, zeker geen tegenwerking over ondervinden, maar zaken moeten wel richtig en goed uitgewerkt worden. Er zijn namelijk al teveel zaken met betrekking tot investeringen in het verleden op een groot fiasco uitgelopen.

| dagblad de west | Door: Redactie