• maandag 04 March 2024
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nederland levert schilden en speciale kleding voor Surinaamse politie

| waterkant | Door: Redactie

Nederland zal op korte termijn speciale beschermende kleding en schilden sturen naar Suriname, bestemd voor de politie. Dat heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra afgelopen week aan de Tweede Kamer laten weten.

Het kabinet reageert daarmee op een verzoek van de Surinaamse regering van president Santokhi, om te helpen met een betere uitrusting voor de handhavingsdiensten. Dit verzoek deed de regering kort na de hevige rellen en plunderingen op 17 februari jongstleden.

De Nationale Politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Koninklijke Marechaussee , de brandweer en het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Defensie hebben een

uitgebreide inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot de acute materiële behoeften van Suriname, zo informeert Hoekstra de Tweede Kamer.

Daaruit blijkt dat Nederland, in aanvulling op hetgeen eerder is gedoneerd, op korte termijn beschermende kleding en schilden ter beschikking kan stellen. Daarnaast vraagt Suriname om technische assistentie.

| waterkant | Door: Redactie