• maandag 16 May 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

NDP en BEP fractie willen informatie afwijzing Suriname door Interpol

| starnieuws | Door: Redactie

De NDP- en de BEP-fractie willen op zeer korte termijn nader geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen over het verzoek van de Staat Suriname, via het Openbaar Ministerie, aan Interpol voor het plaatsen van de voormalige minister Gillmore Hoefdraad, op haar internationale opsporingslijst. Zij hebben een brief geschreven hierover naar president Chan Santokhi. Ook in De Nationale Assemblee is gisteren aan de regering gevraagd om documenten over deze kwestie. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft de vragen meegenomen naar de volgende ronde. 

Volgens bekomen informatie heeft Interpol het verzoek van Suriname afgewezen, omdat onvoldoende bewijzen zijn aangedragen om het verweer van de raadslieden van Hoefdraad te weerleggen. Het strafrechtelijke proces dat heeft geleid tot een veroordeling van betrokkene, is politiek gemotiveerd geweest, stellen de fractieleiders Rabin Parmessar (NDP) en Ronny Asabina (BEP). 

"Heer president, de NDP en BEP fractie vragen u middels dit schrijven om DNA zeer spoedig omstandig te informeren over het voorgaande. Ervan overtuigd zijnde dat u, zijnde het staatshoofd, de democratische beginselen te allen tijde in acht neemt en voorstander bent van de waarborging van de mensenrechten van iedere Surinaamse burger, vernemen wij spoedig een reactie van u", schrijven de fractieleiders. 

Assembleelid Stephen Tsang (NDP) merkte gisteren in De Nationale Assemblee op dat het opvallend is dat enkele dagen na de afwijzing van het verzoek door Interpol, Hoefdraad helemaal boven op de 'most wanted' lijst van het Korps Politie Suriname voorkomt. Hij wil weten voor hoeveel van de mensen die voor zeer ernstige misdrijven worden gezocht, ook een verzoek is gedaan aan Interpol. "Ik zie ze niet op de Interpol website. Het zou zeer kwalijk zijn als ten minste die twee moordverdachten op de most wanted list, niet naar Interopl zijn gestuurd voor opsporing, maar case Hoefdraad wel", stelde Tsang, die duidelijkheid eiste. 

| starnieuws | Door: Redactie