• dinsdag 07 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Nationaal overheidscommunicatieseminar over good governance

| gfcnieuws.com | Door: Redactie

GFC NIEUWSREDACTIE- Good governance & Communicatie!, luidt het thema voor het nationaal overheidscommunicatie seminar 2022 in Suriname.

Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR) organiseert een ééndaags seminar om dit thema onder de aandacht te brengen.

Het bevorderen van de legitimiteit van de overheid en het democratisch stelsel dragen bij aan de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de overheid.

De complexiteit van overheidscommunicatie is veelomvattend door de wisselende verhoudingen met publieksgroepen, waarbij de onderlinge afhankelijkheid bij machtsituaties steeds verandert.

Waar er eerder via een éénrichtingsverkeer werd gecommuniceerd, hoort bij goed en behoorlijk bestuur tweezijdige communicatie. Bij democratisch bestuur staan

centraal: dialoog, inspraak, transparante communicatie en gezamenlijk doelen nastreven.

Het doel van dit seminar is het uitwisselen van kennis & informatie en het faciliteren van discussiemomenten. Elke burger heeft als plicht om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van ons land. Het Nationaal Overheidscommunicatie Seminar zal daarom door middel van masterclasses, workshops en discussiemomenten kennis overdragen op het gebied van overheidscommunicatie.

Het seminar is toegankelijk voor communicatiemedewerkers, communicatieadviseurs, communicatiedirecteuren, beleidsmakers, mediawerkers, influencers, politici, DNA-leden, en griffiermedewerkers.

De prestigieuze communicatieawards

Na het seminar zullen aansluitend, voor de vijfde keer, de prestigieuze communicatie awards worden uitgereikt door CCPR. Het betreft de communicatie awards voor de categorieën: best geschreven stuk, beste TV commercial, national achievement award en de communicatie man of vrouw 2022.

De geldende criteria die vooraf zijn opgesteld luiden als volgt: het resultaat is aantoonbaar, innovatief, creatief, inspirerend, waarbij de beroepsethiek is toegepast en de individuele bijdrage aantoonbaar is.

Eerder zijn uitgeroepen tot communicatieman of vrouw: Karin refos, Henk van Vliet, Mike Reeder, en Lindsay Goossens.

De award galashow vindt op 26 november plaats in de banquethal van Hotel Torarica.

Nomineren voor de communicatie awards doet men via de website van CCPR.

| gfcnieuws.com | Door: Redactie