• donderdag 30 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Naresh Algoe beëdigd als substituut griffier bij de Assemblee

| dagblad suriname | Door: Redactie

Naresh Algoe MPA, LL.B is door De Nationale Assemblée (DNA) voorgedragen tot substituut griffier bij het parlement. In de openbare vergadering van de Assemblee werd hij dinsdag beëdigd in die functie.

De nieuwe substituut griffier is al elf jaar in dienst bij de DNA en was voor het laatst werkzaam op de afdeling ‘Wetenschappelijke en Professionele Ondersteuning’. Van huis uit is Algoe jurist en bestuurskundige.

Met de beëdiging van Algoe heeft het parlement nu drie substituut griffiers.

“We kennen hem als een zeer deskundig en professioneel persoon die zijn krachten op diverse manieren aan De Nationale Assemblée geeft. Soms is hij

adviseur van de griffie, soms is hij jurist, soms doet hij aan capaciteitsversterking. Algoe is internationaal georiënteerd en heeft stage gelopen in het parlement van België en India. Ik draag de overtuiging dat u met de kennis, ervaring en ook de attitude subliem zult functioneren”, sprak de waarnemend voorzitter drs. Dew Sharman na de beëdiging.

Alle fracties en de regering hebben de nieuwe substituut griffier gefeliciteerd en succes toegewenst.

| dagblad suriname | Door: Redactie