• zaterdag 23 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Na 13 jaar weer arbeidsinspecteurs afgeleverd

| starnieuws | Door: Redactie

24 aspirant-arbeidsinspecteurs versterken de afdeling Arbeidsinspectie. Het heeft 13 jaar geduurd voor er weer een opleiding mogelijk was.

Arbeidsinspectie is na 13 jaar versterkt met 24 arbeidsinspecteurs. Alle aspirant-arbeidsinspecteurs die hebben deelgenomen aan de negen maanden durende opleiding tot junior-arbeidsinspecteur, zijn geslaagd. Zij hebben op feestelijke wijze hun diploma in ontvangst genomen. Hiermee is het jarenlange afgeslankte korps van arbeidsinspecteurs
weer enigszins op peil gekomen, hoewel nog niet op de gewenste sterkte om landelijk toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving.
Minister Steven Mac Andrew wees op de belangrijke rol van de Arbeidsinspectie. Het ministerie zet zich volgens hem onvermoeibaar in om arbeidswetten te maken, gericht op een zekere maatschappelijke ordening, met name in de relatie tussen werkgever en werknemer, maar ook wat betreft sociale protectie. Deze inspanning zou volgens hem een vergeefse poging zijn geweest als de wetten niet zouden worden nageleefd. Tegen deze achtergrond vindt hij de rol van de Arbeidsinspectie, die toezicht dient te houden op de naleving van de wetten, onmisbaar in het streven naar Decent Work. Toen hij in 2022 aantrad als minister, stond het aanvangen van deze opleiding hoog op zijn prioriteitenlijst, temeer daar de Arbeidsinspectie al 13 jaar geen aanwas meer kreeg van arbeidsinspecteurs. De opleiding is een basisvoorwaarde voor het benoemen van arbeidsinspecteurs. De volgende opleiding tot junior-arbeidsinspecteur is nu al in voorbereiding, terwijl de groep van geslaagden spoedig een aanvang zal mogen maken met de opleiding tot Buitengewoon Agent van Politie om meer armslag te krijgen bij de controlewerkzaamheden in bedrijven. De bewindsman heeft beloofd dat middels trainingen de arbeidsinspecteurs steeds toegerust zullen worden met de nodige kennis om te kunnen inspelen op ontwikkelingen en uitdagingen op het vlak van arbeidsverhoudingen, arbeidsbescherming, veiligheid alsook gezondheid op de werkvloer. Mac Andrew memoreerde dat de groep tijdens haar trainingstraject ook een internationale training over kinderarbeid heeft kunnen volgen.De inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie, Rowan Noredjo, wees op de moeilijke omstandigheden waaronder de Arbeidsinspectie al jaren functioneert, terwijl de samenleving hooggespannen verwachtingen heeft over het inspectieapparaat. Bij zijn aantreden als hoofd van de Arbeidsinspectie vijf jaren geleden, heeft hij uitdagingen van wanhoop aangetroffen. Deze heeft hij intussen kunnen omzetten tot uitdagingen van hoop, meldt de communicatie unit van het ministerie. Noredjo richtte zich op transformatie van de Arbeidsinspectie tot een modern inspectie apparaat, waarbij constante vorming van de arbeidsinspecteurs een belangrijk onderdeel van is. Hij vertelde dat de situatie voor de aspirant-inspecteurs die jaren hebben gewacht op de opleiding, op een bepaald moment uitzichtloos werd en zij geen hoop meer hadden dat deze nog zou starten. Met de inzet van de minister kon de opleiding vorig jaar augustus van start gaan.

| starnieuws | Door: Redactie