• zaterdag 30 September 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Mogelijk strafrechtelijk onderzoek tegen Clairfield Belgium

| starnieuws | Door: Redactie

Clairfield Belgium moet behalve 2.5 miljoen euro terugbetalen aan de Centrale Bank van Suriname (CBvS), ook vrezen voor een strafrechtelijk onderzoek in eigen land. De Ondernemersrechtbank Brussel heeft donderdag uitspraak gedaan in een zaak die aanhangig is gemaakt door Clairfield om 320.000 euro betaald te krijgen.

Ook werd een schadevergoeding van 1.2 miljoen euro geëist. De Belgische rechtbank gaat mee met de tegenvordering van de CBvS en stelt dat de overeenkomsten gesloten met CBvS, onder bewind van governor Robert van Trikt, nietig zijn. Op grond hiervan moet het bedrag dat eerder geïnd is, terugbetaald worden. 

Het vonnis van de

Ondernemersrechtbank is ook gemeld aan de procureur bij de afdeling Antwerpen, waar de zetel van Clairfield is gelegen.

Dit, overeenkomstig het Belgische Wetboek van Strafvordering. Elke overheid, openbaar officier of ambtenaar die in de uitoefening van zijn ambt "kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf, is verplicht daarvan dadelijk bericht te geven aan de procureurs des Konings bij de rechtbank binnen wiens rechtsgebied die misdaad of het wanbedrijf is gepleegd". 

De rechtbank in Antwerpen kan eventueel ook een strafrechtelijk onderzoek instellen naar Clairfield of topman Hans Buysse. Clairfield laat via zijn advocaat aan de Belgische krant De Standaard weten 'ten zeerste ontsteld' te zijn door een 'nietigverklaring op basis van een buitenlands strafproces waarbij het niet betrokken was en waarin de beroepsprocedure nog loopt'. Het beraadt zich over een hoger beroep. 

De Belgische rechtbank stelt vast dat de Clairfield-overeenkomsten een ongeoorloofde oorzaak hadden. De rechtbank acht het bewezen dat de overeenkomsten met Clairfield gesloten zijn met de bedoeling een strafbare, met de openbare orde strijdige, toestand in stand te houden. Concreet acht de Belgische rechtbank het bewezen dat door de toenmalige governor van de CBvS, vanuit de Centrale Bank, hoge vergoedingen aan Clairfield werden toegekend, en vervolgens een substantieel deel daarvan via een privéonderneming terugkreeg. De CBvS maakt melding van het vonnis in een communiqué. 

De vijf overeenkomsten die in 2019 getekend zijn met Clairfield, vallen buiten de wettelijke bevoegdheden en taakstelling van de CBvS, aangezien de toenmalige governor niet bevoegd was om deze overeenkomsten aan te gaan. De CBvS is zeer content met dit vonnis van de Belgische rechtbank. Op basis van dit vonnis dient terugbetaling door Clairfield plaats te vinden van het bedrag ad € 2.552.932,59. De CBvS heeft ook kennis genomen van de ambtshalve aangifte bij de Procureur des Konings door de Belgische rechtbank van het misdrijf van Clairfield.

 

U kunt het vonnis hier downloaden. 

pdf-icon.gif Vonnis_ORB_Brussel_20_oktober_2022.pdf   

| starnieuws | Door: Redactie