• dinsdag 27 September 2022
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Moderne bakkerij moet economie stimuleren in Kabalebo

| starnieuws | Door: Redactie

Breadelicious is zojuist officieel in gebruik genomen door president Chan Santokhi te Apoera in het ressort Kabalebo in Sipaliwini. Het staatshoofd deelt het brood. 

Een lang gekoesterde wens om economisch weerbaar te worden gemaakt, is vandaag in vervulling gegaan in ressort Kabalebo. President Chan Santokhi heeft zojuist de moderne bakkerij, Breadelicious, geopend te Apoera. Het gaat om een public private partnership met meelmaatschappij De Molen. Daarnaast zijn meer economische activiteiten aangekondigd voor 'West Suriname' die moeten zorgen voor ontwikkeling van de plaatselijke bevolking. 

Trekker van het project tevens adviseur van de president, Stanley Dijksteel zegt aan Starnieuws dat plotsklap 3.000

personen de gelegenheid krijgen met de economische activiteiten die worden ontplooid om zich verder te ontwikkelen. Apoera, Washabo en Section hebben baat bij deze ontwikkeling. Het brood zal ook verkocht worden aan bewoners van het Guyanese dorp Oreala aan de overkant van de Corantijnrivier. 
Kinderen in de nieuwe bakkerij. 
Kinderen in de nieuwe bakkerij. 

De president merkte op dat de werkgelegenheid wordt gestimuleerd met dit project terwijl de voedselzekerheid is gegarandeerd. Het brood zal zelfs goedkoper zijn dan in Paramaribo. De garantie kan gegeven worden omdat er een overeenkomst is gesloten met de ondernemer Julio Bhikharie van De Molen. De ondernemer geeft garantie voor de grondstoffen, training en begeleiding van de bakkers gedurende vijf jaar, middels internet vanuit Paramaribo aansturing van de bakkerij, om een gevarieerd aantal producten te kunnen leveren waaronder brood, bol en banket en in december kan de lokale bevolking kerstbrood eten uit van de 'eigen bakkerij'.

Naast de bakkerij is er een container omgebouwd tot een 'food basket'. Dit in samenwerking met Bhikharie en de stichting ontwikkeling Apoera en omgeving. De basisgoederen zullen voor de normale prijs met ietsje extra voor transport via deze outlet gekocht kunnen worden. Dit is de eerste stap om ook buiten Paramaribo de prijzen van de basisgoederen onder controle te kunnen houden, legde de president uit. Na deze pilotfase, zal dit concept ook worden toegepast in andere gebieden, waaronder Atjoni. 

A

"Met de public private partnership elimineren wij ten eerste de woekerwinsten op basisgoederen in veraf gelegen gebieden, stimuleren wij zelfwerkzaamheid en zorgen wij voor een zodanige beheersstructuur middels een ngo en een ondernemer teneinde de duurzaamheid te garanderen. "Ngo's die denken van dit model gebruik te kunnen maken, roep ik op zich te melden op het  kabinet van de president zodat wij kunnen beoordelen of aan alle gestelde criteria is voldaan om ertoe over te gaan deze units ook aldaar neer te zetten". 

Naast brood en basisgoederen, zullen nog meer economische activiteiten worden ontplooid. De containers en de beloofde ijsmachine zijn reeds aangevoerd. Vissers en jagers zullen straks van voldoende ijs worden voorzien om hun producten naar de stad te kunnen vervoeren. De boot die de grondstoffen aanlevert voor de bakkerij en de basisgoederen worden gebruikt voor de vracht. Dit principe is vóór de verkiezing ook toegepast in Boven Suriname. "Nu wij regeermacht hebben verworven zal dat niet meer gebeuren op basis van trial en error vanuit de VHP, maar zeer professioneel vanuit het regeringsbeleid," legde de president uit. Het vorige seizoen is de gehele pomtayer oogst via districtscommissaris Josta Lewis in Nickerie opgekocht, verwerkt en verder verkocht. Dit betekent een enorme besparing voor de boeren van de transportkosten om hun waar in Paramaribo op de markt te brengen. 

De plannen voor Kabalebo zijn verder ontvouwd door de president. Er komt ook een pomtayer en cassave verwerkingsfabriek. De tijdlijn en de werking van de vriesfaciliteit zal verder worden aangepakt door minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. De minister, die ook aanwezig is in Apoera, zal ook zwaar materieel ter beschikking stellen aan de bestuursdienst voor de aanleg van een 10 kilometer lange weg naar hoger gelegen kostgrondjes voor de productie van pomtayer en cassave. 

Santokhi wees erop dat het om een geïntegreerde aanpak gaat om ressort Kabalebo weerbaar te maken. Hiervoor heeft de districtscommissaris zich ingespannen. "Wij zullen vanuit Paramaribo aan elke gemeenschap hoe klein ook die zaken zelf ter hand wil nemen om tot ontwikkeling te komen ten zeerste ondersteunen met know how, financiën en regelgeving vanuit de centrale overheid", beloofde de president.

| starnieuws | Door: Redactie