• donderdag 09 February 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Ministerie GBB werkt aan afronding administratieve procedure perceelruil vuilstortplaats Ornamibo

| dagblad suriname | Door: Redactie

In verband met de aanleg van de vuilstortplaats te Ornamibo in het district Wanica, zijn in 1998 onderhandelingen opgestart met ongeveer 11 eigenaren van omliggende percelen. Tijdens deze onderhandelingen is gebruik gemaakt van de optie voor compensatie middels perceelruil. In 2000 werd een aanvang gemaakt met de afhandeling van de nodige administratieve zaken. Enkele perceeleigenaren hebben gedurende het proces van perceelruil de gang naar de rechter gekozen ter bespoediging van de afhandeling. 

Ter afronding van de perceelruil worden de laatste administratieve handelingen verricht door het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB). Van de 11 eigenaren zijn de gerechtigden van 3 percelen

reeds gecompenseerd middels een perceelruil. Het proces van ruiling met de gerechtigden van 4 percelen bevindt zich nu in de afrondende fase. Geen van de gerechtigden van de resterende 4 percelen heeft zich vooralsnog heeft aangemeld, waardoor wat betreft deze 4 de onderhandelingen met betrekking tot perceelruil nog niet kunnen plaatsvinden. 

Het dumpen en verwerken van huishoudelijk afval te Ornamibo vindt normaal voortgang, en is het traject voor het verantwoord verwerken ingezet door het ministerie van Openbare Werken. Ornamibo heeft een grootte van 41 hectare en er wordt dagelijks 600 tot 700 m3 aan vuil gestort en verwerkt.

Zand

Het ministerie van Openbare Werken zet zich thans verder in voor het op een milieuverantwoorde wijze beheersen van het huishoudelijk en ander afval. Om het ongerief van buurtbewoners te minimaliseren zal het dagelijks aangevoerd vuil middels zand worden afgedekt, waardoor de eventuele stank en vliegenplaag worden verminderd. Het ministerie is bezig voorbereidingen te treffen voor een structurele oplossing van de vuilproblematiek te Ornamibo. Het traject om vuil te scheiden is inmiddels ingezet, zodat overgegaan kan worden tot recycling voor plastic, aluminium en karton. Hierdoor zal minder afval worden aangeleverd op de vuilstortplaats. 

Tenslotte wenst OW de mogelijkheden te bekijken naar het model van waste to energy middels verbrandingsovens. Het ministerie van GBB en OW hopen dat hiermee na 20 jaren uiteindelijk een finale oplossing is gebracht in de grondkwestie “Ornamibo”.

| dagblad suriname | Door: Redactie