• maandag 21 June 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MINISTER POKIE TEKENDE GRONDUITGIFTE VICEPRESIDENT BRUNSWIJK

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

Minister Diana Pokie van Grondbeleid- en Bosbeheer heeft begin dit jaar een lap grond vaan circa 60 hectare in grondhuur toegewezen aan vicepresident Ronnie Brunswijk.

Het terrein in de buurt van Albina ten zuiden van de Luitenant Weyneweg ter hoogte van kilometer 120 is voor 40 jaren uitgegeven voor het uitoefenen van landbouw. Het gaat om een stuk land dat Brunswijk in 2014 tijdens de eerste regering-Bouterse had aangevraagd. Hij zou voor dat terrein enige tijd na de aanvraag een bereidverklaring hebben gekregen, waarna hij alle benodigde formaliteiten pleegde en kosten aan de Staat betaalde.

Op 21 januari dit jaar tekende minister Pokie de toewijzingsbeschikking en heeft de Abop-voorzitter nu officieel de rechten op het areaal. Per zelfde datum heeft de bewindsvrouw ook de bestemmingswijziging van een terrein van ongeveer 237 hectare in dezelfde omgeving dat al was uitgegeven aan een stichting van Brunswijk geaccordeerd. De stichting Woningbouw Coöperatie Marowijne die nu geleid wordt door de vrouw van de vicepresident heeft de grond niet meer ter beschikking voor “toeristische doeleinden”, maar om daar landbouw uit te oefenen. Tot en met oktober vorig jaar was Brunswijk vanaf de oprichting in 2013 voorzitter van de stichting.

Het gaat om arealen waar de ouders van de vicepresident al decennia op verblijven en met de vrucht van de terreinen in hun levensonderhoud hebben voorzien. Nu pas zijn de gronden officieel bij de overheid aangevraagd, door Brunswijk, en ook toegewezen.

Volgens de vicepresident is er niks mis met de uitgifte van deze terreinen. Hoewel Pokie en Brunswijk tot dezelfde politieke partij behoren en deel zijn van de regering hoeft er volgens advocaat Gerold Sewcharan geen sprake te zijn van belangenverstrengeling.

Hoewel deze kwestie neigt naar nepotisme en vriendjespolitiek, hoeft daarvan hier ook geen sprake te zijn meent de jurist, indien de aanvraag en toewijzing volgens de juiste procedures zijn verlopen en belangen van derden niet zijn geschaad. “Van belangenverstrengeling of belangenvermenging, conflict of interest, is sprake in de situatie waarbij iemand meerdere belangen dient die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt”, zegt de jurist.

UNITEDNEWS

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie