• zondag 05 December 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Kuldipsingh benadrukt belang vaccinatiebeleid bij ministersmeeting Caribbean

| suriname herald | Door: Redactie

Minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J), heeft geparticipeerd aan de Caribbean Meeting of Ministers of Labour die georganiseerd is door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Deze meeting is gehouden als voorbereiding op het tweede deel van de Internationale Arbeidsconferentie die voor het eerst in haar meer dan 100-jarige geschiedenis, volledig digitaal is gehouden.

De meeting is gisteren gehouden met als hoofdagendapunten: ‘Gelijkheid op de werkplek’ en ‘Skills and lifelong learning’. De minister heeft in haar interventie het belang van het COVID-19-beleid in het kader van gelijkheid toegelicht. Zij heeft aangegeven, dat regeringen bezig zijn op hun niveau om beleid met betrekking tot COVID-19 op de werkplek te formuleren en dat het vaccinatiebeleid in deze zeer van belang is.

Kuldipsingh benadrukte dat bij het formuleren van het nationaal vaccinatiebeleid het ook van belang is dat er speciale richtlijnen en begeleiding komen naar de lidlanden toe en dat er meer over deze aangelegenheid wordt gesproken en gediscussieerd wanneer het gaat om veiligheid op de werkplek. Ook heeft de bewindsvrouw in het kader van COVID-19 het belang van veiligheid op de werkplek en sociale zekerheid aangehaald.

De ILO is ingegaan op het statement van de minister en heeft aangegeven, dat de organisatie gerichte maatregelen kan aanbevelen in het begin van het volgend jaar. Van de landen wordt gevraagd om uitgaande van hun verantwoordelijkheid op het stuk van COVID-19 de gerichte maatregelen te treffen en daarbij ook steeds gebruik te maken van sociale dialoog.

Het tweede en laatste deel van de Internationale Arbeidsconferentie worden van 25 november-10 december gehouden. De ministers hebben afgesproken dat de Caribische ministers, indien nodig, gecoördineerde statements zullen maken namens de regio om de uitkomsten van de conferentie te beïnvloeden.

| suriname herald | Door: Redactie