• maandag 20 September 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minister Jubithana wil subjectsubsidie voor lijnbussen

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie

De minister van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) Albert Jubithana, zegt in gesprek met Suriname Herald dat hij bezig is met een calculatie van de nieuwe bustarieven. Hij geeft aan dat er binnen de regering gekeken wordt naar subjectsubsidie, omdat zij niet kunnen blijven op de objectsubsidie.

"We moeten kijken wat het land voordelig uitkomt. We hebben daarover een goede verstandhouding met de busorganisaties. Daarom worden zowel het Nationaal Vervoersbedrijf (NVB) als de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) betrokken bij de berekeningen. Er moet transparantie zijn, maar de uitdaging zit in de unificaties. De benzineprijzen zijn ook omhooggegaan.”

Volgens Jubithana zal door de regering beoordeeld moeten worden hoe het verschil betaald zal moeten worden. Er wordt nagegaan als het in onze staatshuishouding of de financiële huishouding past, laat de TCT-topman weten. Binnen de regering zal deze kwestie de komende week weer besproken worden. Aan de hand van de verschillende modellen die zijn uitgewerkt zal er discussie gevoerd worden om een ander soort beleid te formuleren.

De COVID-19-protocollen drukken ook zwaar op de tarieven, want die spelen een rol in de berekening. In een normale situatie zou de berekening gericht zijn op een aantal passagiers van 28 tot 30 personen wat gebruikelijk is in een bus, legt de bewindsman uit. Het aantal personen is vastgesteld op 22 maar dit oefent een bepaalde druk uit op het tarief, waardoor de tarieven omhoogschieten. Al deze zaken moeten bekeken worden binnen de regering, zegt de minister.

"We kunnen niet blijven op objectsubsidie. De begroting van 2021-2022 is al goedgekeurd en het is nu passen en meten, omdat het uiteindelijk gaat om de passagiers. Partijen betrekken bij een oplossing is van groot belang, we komen er niet onderuit."

Verder zei de bewindsman dat er veel achterstanden waren die binnen een jaar moesten worden weggewerkt en dat was niet reëel. Deze zaken moeten goed bediscussieerd worden, geeft Jubithana aan.

Simone Awanna

Datum: | Bron: suriname herald | Door: Redactie