• woensdag 29 March 2023
  • Het laatste nieuws uit Suriname

Minimumloon omhoog trekken is een kwestie: doe no doe!

| dagblad suriname | Door: Redactie

Het doen, maar het toch niet doen.

Daarop lijkt het verhaal van het optrekken van het minimumloon bij vele burgers. Er is besproken en gekeken naar het feit dat het minimumloon ver beneden de grens ligt waar het daadwerkelijk zou moeten zijn. De burgers die komen niet uit met het bedrag dat nu wordt uitgegeven als minimum uurloon.

Minimum uurloon moet omhoog

De Loonraad heeft om deze beweegredenen een advies uitgebracht dat het minimum uurloon opgetrokken moet worden naar zo’n SRD 35 – SRD 38,50 per uur. Dit betekent, dat iedereen die afhankelijk is van het minimum uurloon nu meer zal gaan ontvangen.

Armoedegrens

ook gestegen

“Jammer genoeg dempt men deze put nadat het kalf al verdronken is”, zegt Sam tegen de redactie van Dagblad Suriname. Wat gemerkt wordt is, dat burgers al een geruime tijd niet meer uitkomen met hun salaris. “De eerste week na het in ontvangst nemen van je salaris zit je al met de handen in het haar. Je weet gewoon niet wat je moet doen.”

Geen zekerheid

“Met de nieuwe aanpassingen van het minimum uurloon zal niets veranderen aan de situatie, het wordt juist alleen erger gemaakt. De burgers zouden niet inleveren, maar daarvan merk je nauwelijks tot bijna iets op. Men leeft in een situatie van hevige onzekerheid.  Anderen hebben de moed al een poos opgegeven”, aldus Sam.

Als eigen ondernemer heeft Sam een bouwbedrijf en hij geeft aan dat hij soms zodanig rekening moet houden met mensen, dat het hem vaak ten nadele uitkomt. Hij vindt het jammer wat er is gebeurd met Suriname door mensen die denken in hokjes. Hij zegt, dat politiek Suriname heeft gebracht waar het eigenlijk nooit zou moeten zijn. De manier waarop men omgaat met kritiek van mensen, de wijze waarop zaken aan de laars worden gelapt en de pijn van ouders die hun kinderen niet kunnen voeden, terwijl ze er alles aan doen, staat niet in een evenredige lijn.

Wanhopig wachten op een resultaat

“Verhogingen in geld brengt meer problemen met zich mee. Het moment dat een of ander groep vraagt om een verhoging, merk je dat de  overheid, die soms geen ander keus heeft, het geld dubbel en dwars uit de zakken van de rest van de bevolking haalt. Zo werkt het systeem eenmaal al. Er is weinig dat er gedaan kan worden. Het veranderen van regering kan een invloed hebben, maar dat hoeft ook niet, we hebben toch gezien wat er met de vorige regering is gebeurd? We moeten als Surinamers de hoop niet opgeven, onze positie in nemen en waardig voortgang brengen in ons leven”, zegt Sam afsluitend in het gesprek.

GW

| dagblad suriname | Door: Redactie