• vrijdag 07 May 2021
  • Het laatste nieuws uit Suriname

MILITAIRE JUNGLETRAINGEN IN SURINAME BELANGRIJK VOOR NEDERLAND

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie

FOTOBRON: TRIS

Nederland heeft er belang bij dat haar leger weer jungletrainingen kan houden in Suriname. Dit is bijkans 13 jaar niet het geval geweest. De nieuwe Surinaamse regering heeft nu besloten het defensieverdrag met Nederland een wettelijke basis geven, waardoor de trainingen kunnen plaatsvinden.

Het proces om het verdrag door Suriname te ratificeren zal binnenkort worden ingezet, zegt minister Krishna Mathoera van het ministerie Defensie. Nederland heeft in 2008 het verdrag al geratificeerd. Suriname had toen andere politieke inzichten, hoe het verdrag er uit moest zien en invulling aan gegeven moest worden. Ook de politieke relatie tussen de beide landen werd nadien steeds minder.

“Wij denken er nu anders over en willen de defensiesamenwerking met Nederland versterken en verbreden zei Mathoera vrijdag op een gezamenlijke persconferentie met haar Nederlandse collega, Anna Bijleveld – Schouten. Op het ministerie van Defensie. Volgens Bijleveld is in de samenwerking tussen de defensieorganisaties en legers van de beide landen, belangrijk voor Nederland dat het Nederlandse leger oefeningen kan doen in de Surinaamse jungle, zoals vroeger al het geval is geweest.

Deze jungletrainingen kwamen na 2008 Langzamerhand en definitief in 2010 weg te vallen, omdat van Surinaamse zijde er kanttekeningen werden geplaatst bij de voorwaarden waaronder de traingeen moesten plaatsvinden. Zo waren er vragen over bijvoorbeeld het wederrechtelijk voordeel van Suriname bij de jungletrainingen, de participatie van Surinaamse militairen, als ook de juridische status van de Nederlandse Militairen en burgerpersoneel bij zo een missie. In het verdrag heeft Nederland afgedwongen dat haar legereenheden die in Suriname zijn, binnen het verdrag, vrijwel complete immuniteit genieten, als het gaat om strafrecht, civielrecht en het administratief recht, ingeval er misdrijven worden gepleegd.

De beide ministers zeggen dat nu met de vernieuwde samenwerking er opnieuw verkenningen moeten plaatsvinden over de inhoud van het verdrag. Waar eerder in het verdrag de jungletrainingen over een korte periode golden, zegt Bijleveld dat die nu voor onbepaalde tijd gelden. Volgens Mathoera is het internationaal gangbaar dat er in zulke verdragen afspraken worden gemaakt om eventuele risico’s aan te kunnen. “We hebben het verdrag al goedgekeurd. Het gaat nu naar de staatsraad, de president en dan naar De Nationale Assemblee”, zegt Mathoera. Zij hoopt dat dit jaar nog en begin kan worden gemaakt met de herstart van de jungletrainingen.

De beide minister hebben kort aangegeven nota te hebben genomen van de kwestie rond de suppletiegelden, waarop Surinaamse oudgedienden aanspraak menen te maken. Mathoera zegt zich intern eerst te laten informeren hierover en binnen de regering bespreken. Het is als onderwerp niet ter sprake gekomen tijdens het bezoek van Bijleveld. Bijleveld die zich achter dit standpunt schaart zegt wel op de hoogte te zijn van deze kwestie, maar zich eerst nog over moet oriënteren.

UNITEDNEWS

 

Datum: | Bron: United News | Door: Redactie